Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,3 47 49 -2 47 47
Høyre 21,7 25,0 -3,4 39 45 -6 40 38
Frp 12,2 15,2 -3,0 22 27 -5 22 22
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 13 13
Sp 14,5 10,3 4,2 26 19 7 27 29
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 2
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6 1 1
MDG 4,2 3,2 1,0 8 1 7 8 8
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 3,1 1,8 1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5+1 4 2 2 0 0 1 2 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,566531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 Frp Hedmark 0,565445 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,510546 Mandat tildelt
5 H Finnmark 0,498085 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,492028 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,483471 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,483087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,465911 Mandat tildelt
11 Ap Hordaland 0,465570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Sør-Trøndelag 0,457089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,455995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,438810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,438205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,435607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Rogaland 0,434924 Mandat tildelt
18 Sp Nordland 0,419816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Møre og Romsdal 0,417915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,416665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,413835 Mandat tildelt
23 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
24 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,411524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,409644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,401056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,396392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,396254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,380971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,374924 Mandat tildelt
33 Sp Hedmark 0,374474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,369558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,363862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,361248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Rogaland 0,359362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,353915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,352717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Troms 0,351305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,351010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,350280 Mandat tildelt
44 Ap Østfold 0,348471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Oppland 0,333668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vest-Agder 0,333548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,329392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,325565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,325382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,324679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,323146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,322700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hordaland 0,319474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,319141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,312984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Akershus 0,303945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Telemark 0,303767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,301634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oppland 0,298203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,296256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Oslo 0,294911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oslo 0,291495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Hedmark 0,289917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,289486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Akershus 0,289169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,286091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Møre og Romsdal 0,284138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,281805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,279286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,279250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,275368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,275018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Østfold 0,271857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,271425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,270451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Buskerud 0,268970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,264762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Nord-Trøndelag 0,260308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Møre og Romsdal 0,255340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,253083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sogn og Fjordane 0,250692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Buskerud 0,245929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,244226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Finnmark 0,243316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,242050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
92 H Oppland 0,241413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Vest-Agder 0,241236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Sogn og Fjordane 0,238766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,233616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vestfold 0,229575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Vest-Agder 0,229327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hordaland 0,228703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Nordland 0,226210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Østfold 0,225345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Telemark 0,222986 Mandat tildelt
105 H Aust-Agder 0,221919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Telemark 0,221438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Møre og Romsdal 0,196669 Mandat tildelt
112 Frp Finnmark 0,192620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Vest-Agder 0,187955 Mandat tildelt
114 MDG Troms 0,185242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Vestfold 0,176548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Telemark 0,160994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Oppland 0,153226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Hedmark 0,151893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Frp Aust-Agder 0,138909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,112056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,101195 Mandat tildelt