Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 26,3 -0,3 47 48 -1 47 47
Høyre 20,6 20,4 0,2 36 36 0 36 36
Frp 11,6 11,6 0,0 20 21 -1 19 19
SV 8,9 7,6 1,3 15 13 2 15 15
Sp 13,7 13,5 0,2 27 28 -1 28 28
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 4,3 4,6 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 3,5 3,9 -0,4 2 3 -1 2 2
Rødt 4,7 4,7 0,0 8 8 0 8 8
Andre 2,6 3,6 -1,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 3 0 0+1 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
2 SV Møre og Romsdal 0,513079 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,504834 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,503009 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,480793 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,479558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Akershus 0,476256 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,459377 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,453744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Vestfold 0,435726 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,435325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,431385 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,429002 Mandat tildelt
14 Frp Oppland 0,428285 Mandat tildelt
15 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,419573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,412943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,412890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,411539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,397357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,383905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,379835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,378796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,376672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Oslo 0,374028 Mandat tildelt
30 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,364827 Mandat tildelt
32 H Vest-Agder 0,358732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,356538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,356516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,350136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,337814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oppland 0,325052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,324284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,320499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,318836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,312448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,312378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vest-Agder 0,310943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,309696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,308630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,304296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,302219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,300185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,288536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,285294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
53 Frp Sogn og Fjordane 0,278631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,276736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nord-Trøndelag 0,266743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,264575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Rogaland 0,258509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,258258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
62 Frp Vestfold 0,248222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
64 R Buskerud 0,240575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Troms 0,239133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Akershus 0,234976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,233452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,232514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hordaland 0,232015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,231541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Troms 0,227340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,222567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,218882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,214365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,211296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,210722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Troms 0,209956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,206823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,204572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,201006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,200087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,193393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Østfold 0,188747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Oppland 0,178237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,170236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vest-Agder 0,158776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Nord-Trøndelag 0,157614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,144200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,139058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,120052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Sogn og Fjordane 0,119697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,115737 Mandat tildelt
104 V Oppland 0,112152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Aust-Agder 0,111369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,096308 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,090864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,075884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,071724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,054075 Mandat tildelt