Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,8 26,3 -0,5 47 48 -1 47 48
Høyre 26,8 20,4 6,4 49 36 13 49 49
Frp 14,7 11,6 3,1 27 21 6 27 27
SV 7,1 7,6 -0,5 13 13 0 13 13
Sp 11,2 13,5 -2,3 20 28 -8 21 20
KrF 4,6 3,8 0,8 8 3 5 8 8
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 3 3
MDG 2,9 3,9 -1,0 2 3 -1 1 1
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0+1 1 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 3 0+1 0 2 1 0 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,618694 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,532646 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,502481 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,496268 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,493034 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,471022 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,462231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,456939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,453030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Østfold 0,451747 Mandat tildelt
11 KrF Møre og Romsdal 0,451573 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,439549 Mandat tildelt
13 Ap Akershus 0,438301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Vest-Agder 0,428301 Mandat tildelt
15 KrF Rogaland 0,422891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,419630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,411768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Finnmark 0,411179 Mandat tildelt
19 Frp Nordland 0,410962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,409708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Møre og Romsdal 0,409312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,408722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,406143 Mandat tildelt
24 SV Akershus 0,401053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,394044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,393181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,391106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,390651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Buskerud 0,390213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oslo 0,389805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,382573 Mandat tildelt
32 Ap Sør-Trøndelag 0,376791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sør-Trøndelag 0,375767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Rogaland 0,374246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,372695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,372132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Buskerud 0,366464 Mandat tildelt
38 Frp Buskerud 0,361539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,359893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,358956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sogn og Fjordane 0,353098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,347605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,344203 Mandat tildelt
44 Ap Oppland 0,344189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,342875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,342343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vest-Agder 0,340298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,338248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,336660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oslo 0,334712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,327282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Østfold 0,324010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nordland 0,323092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,322293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,318724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vestfold 0,318243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,317293 Mandat tildelt
58 Frp Vestfold 0,314549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,312167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,312041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,303054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,299668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,295851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,295761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,293816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,290347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oslo 0,288801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,284439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,282770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,281432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,280240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,280024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,279115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sør-Trøndelag 0,278951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,278882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Møre og Romsdal 0,277462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,277371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,274137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Telemark 0,270406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Finnmark 0,269964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,267757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Troms 0,266800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,266135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Nord-Trøndelag 0,263946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Troms 0,263887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,260027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,259322 Mandat tildelt
88 Frp Østfold 0,256846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sør-Trøndelag 0,254346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Vestfold 0,254047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,248031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,241042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Sør-Trøndelag 0,237532 Mandat tildelt
94 Sp Sogn og Fjordane 0,235592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Telemark 0,227703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,213253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,212831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Buskerud 0,196687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nordland 0,190363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Nord-Trøndelag 0,186040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Finnmark 0,184973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,180923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,180922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Finnmark 0,172691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,167859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,164975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,154249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Finnmark 0,152272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Sogn og Fjordane 0,139799 Mandat tildelt