Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 26,3 -0,8 48 48 0 47 48
Høyre 23,0 20,4 2,6 43 36 7 43 43
Frp 10,4 11,6 -1,2 19 21 -2 19 20
SV 7,6 7,6 0,0 14 13 1 14 14
Sp 14,4 13,5 0,9 28 28 0 30 28
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 2
MDG 5,2 3,9 1,3 10 3 7 10 10
Rødt 3,8 4,7 -0,9 1 8 -7 1 1
Andre 2,6 3,6 -1,0 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1+1 2 0 1 1 0 0 0
Oslo 5 5+1 1 3 0 0 2 2 1 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4+1 2 1 2 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,570194 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,569379 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,537860 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,483520 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,479000 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,461053 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,459485 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,452615 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,440766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,438131 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,433202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Akershus 0,429290 Mandat tildelt
13 H Møre og Romsdal 0,428635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Oslo 0,425187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,409516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Rogaland 0,407524 Mandat tildelt
17 Ap Rogaland 0,403973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Akershus 0,393904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Buskerud 0,392249 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,392149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,385673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,385273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oppland 0,383992 Mandat tildelt
26 Ap Sør-Trøndelag 0,372406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,372074 Mandat tildelt
28 Ap Hordaland 0,367804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,358289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,356458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,356254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,348850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,340540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,340185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,339751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,339610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,338362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,337431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,336351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,335163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,319337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vestfold 0,314541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Østfold 0,311706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,308983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Telemark 0,304458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,299536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,295394 Mandat tildelt
49 Frp Finnmark 0,290896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,290749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nord-Trøndelag 0,287306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,277567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,276698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,276592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Hedmark 0,275790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Buskerud 0,274334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,274236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,272262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,265530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,263704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nord-Trøndelag 0,260877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Hordaland 0,259480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,257015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,255791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,253820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,249783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,246685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,240318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,239345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Aust-Agder 0,238247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,235267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,231716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,231540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,229985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,228404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,227809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,222545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Rogaland 0,220744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,209309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vest-Agder 0,208848 Mandat tildelt
81 MDG Troms 0,196904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,196231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,189437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,185739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,184850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Finnmark 0,182818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,176621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,165140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Hedmark 0,163744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,155262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Oppland 0,152999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Aust-Agder 0,118751 Mandat tildelt
93 MDG Sogn og Fjordane 0,098289 Mandat tildelt
94 MDG Nord-Trøndelag 0,098013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Finnmark 0,090578 Mandat tildelt