Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 45 49 -4 46 45
Høyre 20,9 25,0 -4,1 37 45 -8 37 36
Frp 11,8 15,2 -3,4 21 27 -6 21 21
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 12 12
Sp 18,5 10,3 8,2 34 19 15 34 36
KrF 2,6 4,2 -1,6 1 8 -7 1 1
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2+1 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2 1 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,596464 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,546406 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,505061 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Nord-Trøndelag 0,492489 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,480506 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,475484 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,465996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,456369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,456164 Mandat tildelt
13 H Nordland 0,449007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,423283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,422699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,420941 Mandat tildelt
18 SV Finnmark 0,416665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,413835 Mandat tildelt
21 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
22 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
23 SV Hedmark 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,403848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,402695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,401254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,397670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,397574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Sør-Trøndelag 0,392837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,388272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,388136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Troms 0,373156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Buskerud 0,368843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,362923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,354692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,351604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vestfold 0,350280 Mandat tildelt
40 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,341329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,340843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,326839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,326713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,322700 Mandat tildelt
47 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,314051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,313761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,312598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,301912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,297542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oslo 0,281682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,279249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,278318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,275965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,262292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,254972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,253083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,237079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,236009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,232873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vest-Agder 0,232698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,230751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Sogn og Fjordane 0,228835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Akershus 0,222338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,221617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,213988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
92 R Hordaland 0,204657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,201152 Mandat tildelt
96 R Buskerud 0,197945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Oppland 0,166912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Oppland 0,160369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,124818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
111 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Mandat tildelt