Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,5 27,4 -1,9 45 49 -4 46 45
Høyre 20,9 25,0 -4,1 37 45 -8 37 36
Frp 11,8 15,2 -3,4 21 27 -6 21 21
SV 7,1 6,0 1,1 12 11 1 12 12
Sp 18,5 10,3 8,2 35 19 16 34 36
KrF 2,6 4,2 -1,6 1 8 -7 1 1
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 1+1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,596464 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,592900 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,570581 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,546406 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,505061 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Nord-Trøndelag 0,492489 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,480506 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,472473 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Nordland 0,449007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,444760 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,441470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,435931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,432349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,432156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,422699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,416665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,413835 Mandat tildelt
22 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
23 SV Hedmark 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Aust-Agder 0,402695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,397670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hedmark 0,397574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,393783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,392837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oppland 0,392206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,388272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,388136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Akershus 0,376251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,374170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Troms 0,373156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,368800 Mandat tildelt
36 Frp Østfold 0,362923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,358916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,358584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hordaland 0,354692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,351604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,350280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,341329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,340843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Akershus 0,333266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,327871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vest-Agder 0,326713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,318077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,315388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,312598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Buskerud 0,306226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Oslo 0,304396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vestfold 0,301912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Buskerud 0,301096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,297542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Akershus 0,280048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,279447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,279249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Møre og Romsdal 0,276924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,262292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,254972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,253083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Vestfold 0,250157 Mandat tildelt
75 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Møre og Romsdal 0,244851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Aust-Agder 0,237079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,236009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,232698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,230751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Sogn og Fjordane 0,228835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Buskerud 0,226223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,221617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,213988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
93 R Hordaland 0,204657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,201152 Mandat tildelt
97 MDG Oppland 0,200295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,192442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Møre og Romsdal 0,188020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,124818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
111 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt