Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,4 26,3 -0,9 47 48 -1 47 46
Høyre 26,6 20,4 6,2 47 36 11 46 47
Frp 8,3 11,6 -3,3 15 21 -6 15 15
SV 7,7 7,6 0,1 13 13 0 13 13
Sp 14,0 13,5 0,5 27 28 -1 28 28
KrF 3,2 3,8 -0,6 2 3 -1 2 2
Venstre 3,2 4,6 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 4,8 4,7 0,1 8 8 0 8 8
Andre 2,4 3,6 -1,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 1 1+1 2 0 1 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 3 0 0 1 2+1 2 0 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 4 5 1+1 1 2 0 0 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,577704 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,553997 Mandat tildelt
3 Frp Vestfold 0,532822 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,513721 Mandat tildelt
5 Frp Troms 0,501133 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,495761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Rogaland 0,491038 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,489895 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Vest-Agder 0,469814 Mandat tildelt
11 Frp Telemark 0,453565 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,452118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,451722 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,449649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,449181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,446565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,443885 Mandat tildelt
18 R Nordland 0,440564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,436269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,414936 Mandat tildelt
21 SV Akershus 0,412043 Mandat tildelt
22 SV Buskerud 0,397435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,387625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,376950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,372585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,368057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,363001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hedmark 0,361206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,359772 Mandat tildelt
30 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,319886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,319025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,311486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Finnmark 0,309571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,308482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oppland 0,306453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,297433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,288181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,284302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,281266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,280661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,278747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vest-Agder 0,277932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,276798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,272093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,271778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Vestfold 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,269002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,264145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,249647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Buskerud 0,245712 Mandat tildelt
57 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,241702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,236302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,232043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nord-Trøndelag 0,229323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,223657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,204984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Finnmark 0,204294 Mandat tildelt
73 Frp Buskerud 0,204140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,199381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sør-Trøndelag 0,184794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Oppland 0,182037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Troms 0,181660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,179569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,178941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Aust-Agder 0,167282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Nord-Trøndelag 0,161006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
89 R Sogn og Fjordane 0,122258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,119095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Aust-Agder 0,113739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,102198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,100478 Mandat tildelt
94 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Mandat tildelt