Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,2 27,4 -2,2 45 49 -4 44 44
Høyre 24,3 25,0 -0,7 43 45 -2 43 43
Frp 10,2 15,2 -5,0 18 27 -9 18 18
SV 6,0 6,0 0,0 10 11 -1 11 10
Sp 15,8 10,3 5,5 32 19 13 32 33
KrF 3,2 4,2 -1,0 1 8 -7 1 1
Venstre 1,5 4,4 -2,9 0 8 -8 0 0
MDG 5,7 3,2 2,5 10 1 9 10 10
Rødt 5,9 2,4 3,5 10 1 9 10 10
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 6 5 1 2 0 0 0 2 3+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,647836 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,617093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 H Nord-Trøndelag 0,572624 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,565790 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,558217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Sogn og Fjordane 0,542233 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
8 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
9 Frp Finnmark 0,482665 Mandat tildelt
10 Frp Hedmark 0,472300 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,443293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Østfold 0,418406 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,417915 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,416426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,411014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,405808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,402108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,398135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Akershus 0,390377 Mandat tildelt
21 MDG Østfold 0,367019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Rogaland 0,367001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,365136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,352104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,351026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hordaland 0,349719 Mandat tildelt
30 SV Buskerud 0,349374 Mandat tildelt
31 Frp Møre og Romsdal 0,349088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Østfold 0,348812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,348092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,343746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hedmark 0,342128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Buskerud 0,331988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,320862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,313709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vestfold 0,309931 Mandat tildelt
44 MDG Hordaland 0,308744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nord-Trøndelag 0,308705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Nordland 0,305321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,303931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vestfold 0,295995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,294631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Akershus 0,285181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Troms 0,279785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,273183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Møre og Romsdal 0,272688 Mandat tildelt
55 Frp Buskerud 0,271205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,270753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,270556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Møre og Romsdal 0,265495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Østfold 0,263876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,262494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Telemark 0,257983 Mandat tildelt
62 R Buskerud 0,253865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vest-Agder 0,253727 Mandat tildelt
64 MDG Troms 0,250082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,246885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,230922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,226731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,217308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,213858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Møre og Romsdal 0,211005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Oppland 0,206820 Mandat tildelt
75 R Oppland 0,205714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hedmark 0,205014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,204001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,199462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Rogaland 0,195727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,191571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,185817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,184962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,166857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Finnmark 0,151533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,151225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,136625 Mandat tildelt