Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 44 49 -5 45 46
Høyre 26,9 25,0 1,9 49 45 4 49 49
Frp 9,1 15,2 -6,1 16 27 -11 14 15
SV 8,0 6,0 2,0 14 11 3 13 13
Sp 13,5 10,3 3,2 23 19 4 25 23
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,4 3,2 1,2 7 1 6 7 7
Rødt 4,3 2,4 1,9 7 1 6 7 7
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 6 1 2+1 0 0 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,623539 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,526678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Telemark 0,495060 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,492382 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Sør-Trøndelag 0,476347 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,472139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,469506 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,468348 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,465801 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,456206 Mandat tildelt
13 MDG Rogaland 0,453251 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,451930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Finnmark 0,430646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Rogaland 0,426641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Oslo 0,426415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,423902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,422440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hedmark 0,421388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Mandat tildelt
22 R Nordland 0,412361 Mandat tildelt
23 KrF Akershus 0,409159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,394660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nordland 0,390266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,388415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oppland 0,366682 Mandat tildelt
29 SV Møre og Romsdal 0,363568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,362039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,348114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,329214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,329006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,326580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Aust-Agder 0,326278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,324625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,311443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Aust-Agder 0,310532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oppland 0,307880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Oslo 0,307332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,306678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,302467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Akershus 0,301346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hordaland 0,296979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
50 SV Vest-Agder 0,285127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Østfold 0,283298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,282550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Telemark 0,280402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,279882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,279778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Oppland 0,277207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,275396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,262856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,259580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Buskerud 0,256296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nord-Trøndelag 0,255656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,251411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,241968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Vestfold 0,239266 Mandat tildelt
71 MDG Hordaland 0,238331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,237374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Nordland 0,235677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,224022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,210005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
79 MDG Møre og Romsdal 0,204956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Troms 0,203909 Mandat tildelt
81 Frp Vestfold 0,202275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,195879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Troms 0,193038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,182003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,177928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,170901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Telemark 0,167756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Oppland 0,159631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,158257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Aust-Agder 0,157651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,149908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt
102 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Nord-Trøndelag 0,116708 Mandat tildelt