Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 26,3 -1,2 46 48 -2 46 47
Høyre 26,9 20,4 6,5 50 36 14 50 50
Frp 15,9 11,6 4,3 29 21 8 29 29
SV 6,4 7,6 -1,2 12 13 -1 12 12
Sp 10,8 13,5 -2,7 20 28 -8 20 20
KrF 3,2 3,8 -0,6 2 3 -1 2 2
Venstre 4,4 4,6 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,1 3,9 -0,8 1 3 -2 1 1
Rødt 2,5 4,7 -2,2 1 8 -7 1 0
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2+1 0 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,557678 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,480138 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,478548 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,475427 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,454721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Troms 0,452972 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,441189 Mandat tildelt
8 Ap Nordland 0,440051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Nord-Trøndelag 0,439283 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,436902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,434504 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,426213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Møre og Romsdal 0,423038 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,422404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,422267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vest-Agder 0,412989 Mandat tildelt
17 SV Østfold 0,407175 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,403964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,397631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,395078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,394653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,393102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,391058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sogn og Fjordane 0,381898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,380051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Buskerud 0,379625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oslo 0,379230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,375347 Mandat tildelt
29 H Rogaland 0,374088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hordaland 0,371171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,370865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,368937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,368783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,366565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,362337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hordaland 0,362038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Finnmark 0,361286 Mandat tildelt
39 Sp Rogaland 0,360888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,354001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,346135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,345492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hedmark 0,344842 Mandat tildelt
44 SV Akershus 0,342484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,340226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Oppland 0,334844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Østfold 0,333060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vest-Agder 0,331073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,330307 Mandat tildelt
50 Sp Møre og Romsdal 0,326157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Aust-Agder 0,324630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,323497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,319994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,313341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Oslo 0,312378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vestfold 0,309604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nord-Trøndelag 0,307347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,301016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Buskerud 0,300902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,300791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,300006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,296858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,294830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,291431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,289616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,283824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,281070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Sør-Trøndelag 0,279995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,279925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,277818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,275151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,271383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Møre og Romsdal 0,269935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,269151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,267122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,266698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Troms 0,259562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,256785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,256372 Mandat tildelt
80 Sp Troms 0,254467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,252972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Buskerud 0,243412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Finnmark 0,239940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,237951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,234511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Oppland 0,233780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,230659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,229273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,227183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,225231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,223590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Telemark 0,219568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Finnmark 0,207475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Hordaland 0,207202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Møre og Romsdal 0,196638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,195778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Oppland 0,195687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,191851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Nordland 0,190303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,186736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,181599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,181560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Vest-Agder 0,174183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,148739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,139075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,131537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,118434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,114736 Mandat tildelt
110 V Telemark 0,108606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,098579 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,093005 Mandat tildelt