Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 44 49 -5 42 43
Høyre 19,4 25,0 -5,6 34 45 -11 35 33
Frp 15,1 15,2 -0,1 26 27 -1 26 27
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 11 11
Sp 15,2 10,3 4,9 27 19 8 29 28
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 2 3
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 5,3 2,4 2,9 9 1 8 9 9
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 4+1 3 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 1+1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 2 1 2 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 2 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,628891 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,608433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,604725 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,592978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,581943 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,512876 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,480215 Mandat tildelt
11 Sp Vest-Agder 0,477292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Rogaland 0,473856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Nord-Trøndelag 0,457140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nord-Trøndelag 0,456987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,449934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,449207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,448878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Finnmark 0,446066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sogn og Fjordane 0,432869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,432549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Møre og Romsdal 0,426933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,416779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,394957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,392363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hedmark 0,391957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,391336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,386678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,384759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,382185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,382054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
33 SV Oslo 0,380537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,378458 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,377863 Mandat tildelt
37 R Østfold 0,375874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Oslo 0,375415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,370635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,370430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Troms 0,367702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,367358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Troms 0,367300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,363481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Buskerud 0,363053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,360456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,348490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,343236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,340555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Østfold 0,335978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,335644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hordaland 0,334384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Rogaland 0,321765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Oppland 0,321705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,321595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,320651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Akershus 0,318130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,315725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,313867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,312120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,310069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Vestfold 0,307693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,302002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,295408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,295258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Østfold 0,294938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,292272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Buskerud 0,291509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sør-Trøndelag 0,289343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,288217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,287852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,283592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,283076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,280241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Østfold 0,278652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Møre og Romsdal 0,273945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,273829 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,267258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,265272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,262396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Nordland 0,261688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Telemark 0,259204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Akershus 0,256180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Troms 0,251290 Mandat tildelt
94 Ap Nord-Trøndelag 0,250973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Vestfold 0,250157 Mandat tildelt
96 SV Oppland 0,250138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Vestfold 0,245398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Buskerud 0,240901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,238197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Hedmark 0,237062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Ap Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Aust-Agder 0,233373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Hedmark 0,233065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Møre og Romsdal 0,232916 Mandat tildelt
110 R Telemark 0,231709 Mandat tildelt
111 SV Vest-Agder 0,231687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Buskerud 0,228038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Ap Sogn og Fjordane 0,225246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Oppland 0,216160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Vest-Agder 0,215997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
120 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 H Aust-Agder 0,198716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Møre og Romsdal 0,189524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Sp Vestfold 0,184795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Oppland 0,184793 Mandat tildelt
127 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Vest-Agder 0,173939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 Frp Aust-Agder 0,171761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 R Hedmark 0,166935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 MDG Oppland 0,166912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 MDG Hedmark 0,165463 Mandat tildelt
134 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
135 R Vest-Agder 0,149918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
136 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
137 R Nord-Trøndelag 0,143845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
138 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
139 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
140 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
141 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
142 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
143 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
144 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
145 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
146 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
147 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
148 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
149 V Aust-Agder 0,094387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
150 V Nord-Trøndelag 0,086205 Mandat tildelt