Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,1 27,4 -2,3 43 49 -6 42 43
Høyre 19,4 25,0 -5,6 34 45 -11 35 34
Frp 15,1 15,2 -0,1 27 27 0 26 27
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 11 11
Sp 15,2 10,3 4,9 27 19 8 29 28
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 2 3
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 7
Rødt 5,3 2,4 2,9 9 1 8 9 9
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 3 1 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 2 1 2 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 2 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,628891 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,604725 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,581943 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Oslo 0,497919 Mandat tildelt
8 V Oslo 0,485883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Rogaland 0,473856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,457140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,448878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Finnmark 0,446066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Sogn og Fjordane 0,432869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,432523 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,429089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,426858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,425565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,416779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Buskerud 0,414918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,409784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,392363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,391336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Sør-Trøndelag 0,386678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oppland 0,386046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,382185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,382054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
29 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Østfold 0,377863 Mandat tildelt
31 R Østfold 0,375874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,370635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Troms 0,367300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,360509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,337609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,335978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,333153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,332348 Mandat tildelt
40 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Rogaland 0,321765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vest-Agder 0,321595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vestfold 0,320651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Møre og Romsdal 0,313080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,307693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Buskerud 0,306226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,305098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oslo 0,304396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,300166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,294938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,292754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,289343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,282372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,280241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Akershus 0,280048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,266189 Mandat tildelt
60 H Troms 0,265272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Buskerud 0,260615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,259392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,259204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Troms 0,251290 Mandat tildelt
65 Ap Nord-Trøndelag 0,250973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vestfold 0,250157 Mandat tildelt
67 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vestfold 0,245398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Møre og Romsdal 0,244851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,237062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Aust-Agder 0,233373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Telemark 0,231709 Mandat tildelt
77 SV Vest-Agder 0,231687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,227716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,225246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,221751 Mandat tildelt
81 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Møre og Romsdal 0,216599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Vest-Agder 0,215997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
86 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,200295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,198716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,173939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Hedmark 0,166935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,165463 Mandat tildelt
96 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,149918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Oppland 0,147539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Nord-Trøndelag 0,143845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
108 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
109 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,094387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,086205 Mandat tildelt