Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 25,7 27,4 -1,7 46 49 -3 46 47
Høyre 25,2 25,0 0,2 45 45 0 45 46
Frp 11,6 15,2 -3,6 19 27 -8 20 19
SV 5,9 6,0 -0,1 10 11 -1 10 10
Sp 13,8 10,3 3,5 25 19 6 24 24
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 6
MDG 4,7 3,2 1,5 8 1 7 8 8
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0 0+1 2 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 Frp Finnmark 0,548973 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,548927 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,537149 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Mandat tildelt
6 SV Rogaland 0,501967 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,495663 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,484158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,467419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,461516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,413816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,399172 Mandat tildelt
15 Frp Møre og Romsdal 0,397005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,386986 Mandat tildelt
18 Frp Østfold 0,356772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,351042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Finnmark 0,346244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,345646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,345405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,343892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,343548 Mandat tildelt
27 SV Østfold 0,342992 Mandat tildelt
28 SV Hedmark 0,336448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,335064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,328283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Akershus 0,321890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,311547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,308439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,291064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
40 MDG Buskerud 0,273774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,268163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,267712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,257847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,255560 Mandat tildelt
46 MDG Hordaland 0,254574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,242807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,237439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,232001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,227051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,226840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,226523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,218912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,217853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,210357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,210292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vest-Agder 0,209252 Mandat tildelt
64 MDG Troms 0,206215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,197506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Telemark 0,179163 Mandat tildelt
70 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,170553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hedmark 0,169092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Aust-Agder 0,131947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,131575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,117097 Mandat tildelt
85 SV Aust-Agder 0,116293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Aust-Agder 0,112634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
88 KrF Nord-Trøndelag 0,102834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Hedmark 0,102823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,102578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,100230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,098790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,089894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt