Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 43 49 -6 44 44
Høyre 20,8 25,0 -4,2 36 45 -9 36 36
Frp 11,4 15,2 -3,8 20 27 -7 20 19
SV 9,0 6,0 3,0 16 11 5 15 15
Sp 17,4 10,3 7,1 33 19 14 34 34
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 2
MDG 4,4 3,2 1,2 8 1 7 8 8
Rødt 4,7 2,4 2,3 8 1 7 8 8
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,627334 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,605813 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,551226 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,528207 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,527840 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,523169 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,516051 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,513219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Nord-Trøndelag 0,490143 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,478244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Sør-Trøndelag 0,476347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,467492 Mandat tildelt
13 H Sogn og Fjordane 0,464109 Mandat tildelt
14 MDG Rogaland 0,453251 Mandat tildelt
15 R Nordland 0,450703 Mandat tildelt
16 H Nordland 0,446857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,445304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Vestfold 0,443971 Mandat tildelt
19 R Oslo 0,441550 Mandat tildelt
20 H Oslo 0,439356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,429675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,425671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,422454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,422177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,420678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oppland 0,415631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Buskerud 0,411615 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,389033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,388212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,385981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,383594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Oppland 0,382971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Rogaland 0,379138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,379012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Akershus 0,374452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,370353 Mandat tildelt
38 Ap Troms 0,364372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,361494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,357196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,356546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,346420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,345536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Rogaland 0,344987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,333299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Østfold 0,333292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,320786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,319020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,316219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,314752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,313875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,310587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,310215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,305240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,301257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,300463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Buskerud 0,292910 Mandat tildelt
62 R Rogaland 0,292348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Oslo 0,291157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Telemark 0,290543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,284415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Østfold 0,283298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,279108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,278101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,277907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Akershus 0,267863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,267529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Rogaland 0,255246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,254173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Troms 0,252041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,248973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vestfold 0,239266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hordaland 0,238331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Nordland 0,235677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Møre og Romsdal 0,234236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Finnmark 0,232728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,231505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,231098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,228011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,223444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,222851 Mandat tildelt
89 R Vestfold 0,217655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,214105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,213042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,206727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Telemark 0,205488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,200718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Buskerud 0,199625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Oppland 0,196645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Vest-Agder 0,195879 Mandat tildelt
98 MDG Troms 0,193038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Møre og Romsdal 0,192103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,191558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,179838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,177381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Telemark 0,167756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Hedmark 0,158257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,148054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,132931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,127573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Finnmark 0,120692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,105456 Mandat tildelt