Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 26,3 -1,4 47 48 -1 46 46
Høyre 26,0 20,4 5,6 47 36 11 46 48
Frp 11,5 11,6 -0,1 21 21 0 21 21
SV 7,3 7,6 -0,4 13 13 0 13 13
Sp 14,4 13,5 0,9 27 28 -1 29 27
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 4,5 3,9 0,6 8 3 5 8 8
Rødt 3,6 4,7 -1,1 1 8 -7 1 1
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0 0
Oslo 5 6+1 1 3 0 0 1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,545520 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,540897 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,514615 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,500508 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,492716 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,462618 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,442812 Mandat tildelt
8 H Rogaland 0,441433 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,439022 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,431579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,425961 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,424636 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,421703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Møre og Romsdal 0,419217 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,410733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,394171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Aust-Agder 0,393939 Mandat tildelt
18 H Buskerud 0,393912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,391797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Vestfold 0,383639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,381025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,378459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,376564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,375534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,375320 Mandat tildelt
26 MDG Oslo 0,367941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,355977 Mandat tildelt
28 MDG Rogaland 0,352635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,342792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,340884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,333557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Finnmark 0,321679 Mandat tildelt
34 Frp Nordland 0,321503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,317733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,312328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,291301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,290405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,286611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,282848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,271370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,270266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,269704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,267382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,265657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,265606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Finnmark 0,261653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,260494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Aust-Agder 0,257902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vest-Agder 0,254023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Buskerud 0,237394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,231457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Hordaland 0,224551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,217946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,216996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Nordland 0,213487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Rogaland 0,211203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,209473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Møre og Romsdal 0,199043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,180745 Mandat tildelt
65 SV Finnmark 0,176846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Sogn og Fjordane 0,175317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,170424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sogn og Fjordane 0,168986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Telemark 0,160716 Mandat tildelt
70 SV Aust-Agder 0,157986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,141699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,132423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Aust-Agder 0,102802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Sogn og Fjordane 0,085049 Mandat tildelt