Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 45 49 -4 45 45
Høyre 25,1 25,0 0,1 46 45 1 46 45
Frp 8,1 15,2 -7,1 15 27 -12 15 15
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 13
Sp 19,1 10,3 8,8 35 19 16 36 39
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 3 2
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 2,9 2,4 0,5 2 1 1 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 1 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,688451 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,560050 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,486000 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,457888 Mandat tildelt
5 Frp Vest-Agder 0,456391 Mandat tildelt
6 Frp Telemark 0,440656 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,440258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,430136 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
16 Sp Hordaland 0,420175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,416310 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,415347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nord-Trøndelag 0,409957 Mandat tildelt
21 Frp Hordaland 0,402265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Akershus 0,399759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nordland 0,394398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oppland 0,392203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,387092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Finnmark 0,383356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,381594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,378976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,377155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hedmark 0,375053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,374567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,374444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,374355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,367250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,365073 Mandat tildelt
38 H Vestfold 0,362578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Rogaland 0,362166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nord-Trøndelag 0,361703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Troms 0,359998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,355824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sør-Trøndelag 0,355711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,351798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Troms 0,343198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hordaland 0,342172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,336323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,335837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,335357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,331417 Mandat tildelt
51 Sp Sogn og Fjordane 0,329714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Østfold 0,329284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Oppland 0,326406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,323546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Oslo 0,322256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,315300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vest-Agder 0,315190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,306715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,304490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,301569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Akershus 0,288959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Telemark 0,287043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,284793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,279662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,279461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Oslo 0,279394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Buskerud 0,279288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,277226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,277213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Aust-Agder 0,276399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Rogaland 0,272976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Møre og Romsdal 0,268487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,257086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,256764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oslo 0,248381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Nord-Trøndelag 0,245148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,238038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Nordland 0,233961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vestfold 0,232205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Finnmark 0,229931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,228711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Sogn og Fjordane 0,220756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Hordaland 0,216663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Buskerud 0,215377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,199908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,197149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Finnmark 0,192346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Sør-Trøndelag 0,186935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Vestfold 0,180050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Sogn og Fjordane 0,158372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Aust-Agder 0,153884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Oppland 0,145161 Mandat tildelt
110 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,095869 Mandat tildelt