Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 26,3 -1,7 45 48 -3 46 45
Høyre 19,0 20,4 -1,4 34 36 -2 33 33
Frp 12,3 11,6 0,7 21 21 0 21 21
SV 8,7 7,6 1,1 15 13 2 15 15
Sp 12,7 13,5 -0,8 24 28 -4 24 25
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 5,1 3,9 1,2 9 3 6 9 9
Rødt 5,7 4,7 1,0 10 8 2 10 10
Andre 3,6 3,6 0,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2 2+1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,635742 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,583089 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,558433 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,523170 Mandat tildelt
5 SV Møre og Romsdal 0,501570 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,468822 Mandat tildelt
7 SV Akershus 0,465562 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,454131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,449053 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Østfold 0,442407 Mandat tildelt
12 SV Vestfold 0,425930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,417007 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,410141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,402744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,401652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Rogaland 0,399690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,399402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,378844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Akershus 0,365994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,358189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Telemark 0,348519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,343853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,339809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,329714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,327252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Vestfold 0,320591 Mandat tildelt
31 SV Oppland 0,317755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,311664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Østfold 0,305678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vest-Agder 0,303953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,303027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,302736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,302516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,295448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Buskerud 0,291801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Troms 0,289990 Mandat tildelt
41 R Akershus 0,284979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,282072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Hordaland 0,281393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Møre og Romsdal 0,280830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Telemark 0,280621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,273845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Buskerud 0,269050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,263196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nord-Trøndelag 0,260741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Hordaland 0,254488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Rogaland 0,252700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,247546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Hedmark 0,243792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Finnmark 0,242567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Nordland 0,241917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,232086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Møre og Romsdal 0,225598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,224039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nordland 0,217560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Oppland 0,216144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Troms 0,205246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,204854 Mandat tildelt
66 R Sør-Trøndelag 0,203346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sogn og Fjordane 0,202184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Troms 0,193129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vest-Agder 0,192538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Nord-Trøndelag 0,191172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,189018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Østfold 0,184514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,182128 Mandat tildelt
76 Frp Hedmark 0,178440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,160565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,152921 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Oppland 0,150059 Mandat tildelt
81 R Sogn og Fjordane 0,145163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,140442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Aust-Agder 0,135065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Finnmark 0,118411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,116473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,111082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
91 MDG Sogn og Fjordane 0,096405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,096134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,095101 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,079381 Mandat tildelt
95 V Finnmark 0,056537 Mandat tildelt