Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,6 27,4 -2,8 44 49 -5 45 45
Høyre 19,0 25,0 -6,0 36 45 -9 34 34
Frp 12,3 15,2 -2,9 22 27 -5 23 22
SV 8,7 6,0 2,7 15 11 4 15 15
Sp 12,7 10,3 2,4 22 19 3 22 23
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 5,1 3,2 1,9 9 1 8 9 9
Rødt 5,7 2,4 3,3 10 1 9 10 10
Andre 3,6 1,8 1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 2 1+1 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 0 0 2 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,673851 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,552091 Mandat tildelt
3 R Nordland 0,546619 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,525368 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,510525 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,509329 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,505758 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,496126 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,495622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,495469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,489361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,465644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,443020 Mandat tildelt
15 Ap Oslo 0,440258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,439936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,438779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Vestfold 0,429178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Østfold 0,404228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,403748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,401360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,395385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,387092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,378976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,374567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,374444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,372210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,372173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nordland 0,367142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,366504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,359998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,358017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Oslo 0,356222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,355824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,355281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,354577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Akershus 0,349288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,334793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,334017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,329284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Østfold 0,328367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,327486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,327049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Oppland 0,315300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,315190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vest-Agder 0,310089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,309510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,307236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,306966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hordaland 0,304263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,301569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,297032 Mandat tildelt
59 Frp Rogaland 0,296083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,291209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,287043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,283868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,277343 Mandat tildelt
65 MDG Hordaland 0,276242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,275650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Akershus 0,275514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,273412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Nordland 0,273191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Troms 0,270287 Mandat tildelt
71 SV Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,268487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Vestfold 0,263921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Telemark 0,263798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,260783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hordaland 0,253603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Møre og Romsdal 0,252568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,249539 Mandat tildelt
80 R Telemark 0,249208 Mandat tildelt
81 SV Rogaland 0,246738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,246001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Nord-Trøndelag 0,245974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,245241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,243622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,240506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sogn og Fjordane 0,240504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Møre og Romsdal 0,237536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,231011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Finnmark 0,229931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Aust-Agder 0,228711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,227032 Mandat tildelt
95 Frp Østfold 0,226977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,223729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,223055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,220756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,219240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Sør-Trøndelag 0,208618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Møre og Romsdal 0,203813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Oppland 0,198756 Mandat tildelt
104 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,194442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Finnmark 0,194025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,194006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Hedmark 0,189849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,185069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Hedmark 0,183450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Hedmark 0,179558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Aust-Agder 0,171452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Buskerud 0,168846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Vest-Agder 0,161210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Nord-Trøndelag 0,154709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,154394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Finnmark 0,146393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,135393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
127 MDG Aust-Agder 0,122221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Nord-Trøndelag 0,111352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Sogn og Fjordane 0,107191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Aust-Agder 0,101149 Mandat tildelt
131 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt