Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,4 27,4 -3,0 45 49 -4 46 44
Høyre 23,9 25,0 -1,1 45 45 0 45 44
Frp 10,0 15,2 -5,2 19 27 -8 19 18
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 15
Sp 14,8 10,3 4,5 29 19 10 29 31
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,9 4,4 -0,5 3 8 -5 2 4
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 4,2 2,4 1,8 8 1 7 8 8
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5+1 5 1 3 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 2 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,609012 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,563187 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
4 H Sogn og Fjordane 0,533300 Mandat tildelt
5 Frp Finnmark 0,473207 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Buskerud 0,465801 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,463043 Mandat tildelt
10 R Sør-Trøndelag 0,461149 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,456206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,436682 Mandat tildelt
13 Ap Hordaland 0,436362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,435995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Akershus 0,422440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,409570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oppland 0,402949 Mandat tildelt
19 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
20 Frp Oslo 0,397855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,396401 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,395486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,394660 Mandat tildelt
24 Ap Akershus 0,383945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,380417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,375892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Rogaland 0,371520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nordland 0,371403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,363568 Mandat tildelt
30 H Buskerud 0,359127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,357070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,356453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Buskerud 0,352934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,345246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,342245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Aust-Agder 0,341237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,337006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oslo 0,334534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,329214 Mandat tildelt
41 H Troms 0,326800 Mandat tildelt
42 Ap Østfold 0,326605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,319321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,315575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Oppland 0,312737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vest-Agder 0,312615 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,308078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,307880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,307557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nord-Trøndelag 0,302635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,299117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,297974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,292058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,288852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,285127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Telemark 0,284710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,279778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Møre og Romsdal 0,266305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,266298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,266099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,265899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Østfold 0,259534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,244797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,243975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,230781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Finnmark 0,228060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,226859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,222286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,218953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,200011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,195551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,187806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,183162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,181348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Oppland 0,146452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,118815 Mandat tildelt
92 R Nord-Trøndelag 0,114004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,066487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,065163 Mandat tildelt