Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,3 27,4 -3,1 45 49 -4 45 45
Høyre 18,8 25,0 -6,2 35 45 -10 35 35
Frp 13,0 15,2 -2,2 24 27 -3 24 24
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 13 13
Sp 17,5 10,3 7,2 32 19 13 33 33
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 7,3 3,2 4,1 14 1 13 13 13
Rødt 2,7 2,4 0,3 1 1 0 1 1
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 4 2 1+1 2 0 1 2 0 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 3 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 1+1 1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,646792 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,604059 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,601946 Mandat tildelt
4 MDG Buskerud 0,485946 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,472473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Østfold 0,470041 Mandat tildelt
7 H Sør-Trøndelag 0,467321 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,443011 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,432188 Mandat tildelt
10 Sp Oppland 0,431215 Mandat tildelt
11 Sp Troms 0,423337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Aust-Agder 0,422981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Sogn og Fjordane 0,419494 Mandat tildelt
14 SV Finnmark 0,416665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,415417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,413835 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,413655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Østfold 0,412735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,412225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,412001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,404874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Nordland 0,403899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,400904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,397111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Vestfold 0,396976 Mandat tildelt
26 MDG Hordaland 0,395416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Buskerud 0,395038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,393783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Østfold 0,392091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Nordland 0,391059 Mandat tildelt
32 MDG Møre og Romsdal 0,388615 Mandat tildelt
33 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,384980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hordaland 0,380228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,378860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,375497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,374351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,373747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,370004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,369876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,368800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,363488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,361356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Møre og Romsdal 0,351664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,350280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,348868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Oslo 0,345037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hordaland 0,337997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,336477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Akershus 0,333266 Mandat tildelt
53 Sp Rogaland 0,331829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Oppland 0,327871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sør-Trøndelag 0,325908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Akershus 0,325575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,325269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vest-Agder 0,324996 Mandat tildelt
60 H Buskerud 0,322846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,322330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Troms 0,320303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Oppland 0,317862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Rogaland 0,312931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vest-Agder 0,311343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,305078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,303108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sogn og Fjordane 0,302096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,297890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Oslo 0,293991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Buskerud 0,292449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,292153 Mandat tildelt
74 Frp Vestfold 0,288963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Buskerud 0,286926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Østfold 0,285815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,283696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Telemark 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,278320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,271571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Akershus 0,266651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Sør-Trøndelag 0,263422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,262605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,260001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Troms 0,257055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Oppland 0,251355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Telemark 0,251186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Rogaland 0,250656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,244152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Nord-Trøndelag 0,242975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Østfold 0,239901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Telemark 0,235736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Hedmark 0,229734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Finnmark 0,227115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,225932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vestfold 0,212752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Oppland 0,209530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,205060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Troms 0,198821 Mandat tildelt
106 MDG Finnmark 0,193683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Aust-Agder 0,192556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Vest-Agder 0,183167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Aust-Agder 0,174972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,159351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,153447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Aust-Agder 0,147879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Aust-Agder 0,139913 Mandat tildelt