Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 43 43
Høyre 19,1 25,0 -5,9 35 45 -10 35 34
Frp 11,8 15,2 -3,4 21 27 -6 22 21
SV 8,2 6,0 2,2 15 11 4 15 15
Sp 14,8 10,3 4,5 28 19 9 29 30
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 3
MDG 5,9 3,2 2,7 11 1 10 10 10
Rødt 5,4 2,4 3,0 10 1 9 10 10
Andre 3,5 1,8 1,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,638727 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,592934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,517862 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,481225 Mandat tildelt
5 SV Hordaland 0,477952 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,477453 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,476657 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,475484 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,469469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hedmark 0,467619 Mandat tildelt
11 H Nord-Trøndelag 0,450101 Mandat tildelt
12 H Finnmark 0,439076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Akershus 0,433014 Mandat tildelt
14 Ap Oslo 0,429521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,429207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sogn og Fjordane 0,426205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,425861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,420941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,412109 Mandat tildelt
20 H Nordland 0,410329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,407301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Vestfold 0,404522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Akershus 0,404085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,403848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,397670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,386825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,386295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,382937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,382498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Akershus 0,377648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,374180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,372665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,369732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,365434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,365308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,351604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Troms 0,351213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,347144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,342897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,340843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,337421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Rogaland 0,335887 Mandat tildelt
46 Ap Østfold 0,321254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
48 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,315576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,314825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,313761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Oppland 0,307613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vest-Agder 0,307497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,294211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,292259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,290372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Buskerud 0,287004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,284868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,280044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,275910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Møre og Romsdal 0,274831 Mandat tildelt
63 SV Nord-Trøndelag 0,274478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
66 Frp Vestfold 0,262292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,261942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,261173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Akershus 0,261023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Troms 0,258867 Mandat tildelt
71 R Troms 0,256067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,255195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nordland 0,254296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Møre og Romsdal 0,252197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Vestfold 0,250029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hordaland 0,240257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,239976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,236097 Mandat tildelt
79 Frp Troms 0,236009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,233398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Rogaland 0,232553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Buskerud 0,232350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,230751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Finnmark 0,224318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,223138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,221617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Østfold 0,217754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Sogn og Fjordane 0,215364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Oppland 0,214101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,213988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Oppland 0,212811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Vest-Agder 0,212659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Rogaland 0,202595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Aust-Agder 0,195643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Møre og Romsdal 0,193096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Oppland 0,188295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,182901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,182135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Hedmark 0,170091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Aust-Agder 0,161588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,152741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,141395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Finnmark 0,138683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,134232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,085511 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,083781 Mandat tildelt