Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 43 49 -6 42 41
Høyre 18,9 25,0 -6,1 32 45 -13 32 32
Frp 14,3 15,2 -0,9 24 27 -3 26 26
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 10 11
Sp 15,7 10,3 5,4 29 19 10 31 31
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 2
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 7 7
MDG 6,3 3,2 3,1 11 1 10 10 11
Rødt 4,7 2,4 2,3 8 1 7 8 8
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 3 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1 2 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,627334 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,576221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,516051 Mandat tildelt
5 H Sør-Trøndelag 0,469796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Oslo 0,466081 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,450703 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,445357 Mandat tildelt
10 MDG Oslo 0,440047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Finnmark 0,434552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Akershus 0,431466 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Sogn og Fjordane 0,421715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,421399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Møre og Romsdal 0,415930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nordland 0,413051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,406049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Østfold 0,405671 Mandat tildelt
21 H Rogaland 0,403041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,382775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,382249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
26 SV Oslo 0,380537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,378872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Buskerud 0,378458 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,370635 Mandat tildelt
32 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Buskerud 0,366943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,350717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,343236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,342562 Mandat tildelt
39 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Hordaland 0,341246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Nordland 0,337510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Østfold 0,333292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,295408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Møre og Romsdal 0,293455 Mandat tildelt
50 R Rogaland 0,292348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,287337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,286007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,283995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vest-Agder 0,280471 Mandat tildelt
55 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Troms 0,276381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vestfold 0,273020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,268569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,259325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,258428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,252528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,250138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Telemark 0,240175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,231687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,230961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,228618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Sør-Trøndelag 0,227348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Akershus 0,227180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hedmark 0,226630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Troms 0,222851 Mandat tildelt
78 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Vestfold 0,217655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Rogaland 0,216332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Oppland 0,210584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Telemark 0,205488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Buskerud 0,202211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,193590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,182021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,168090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Finnmark 0,167159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,163871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Aust-Agder 0,162668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Aust-Agder 0,150982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hedmark 0,148054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Nord-Trøndelag 0,137519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,134669 Mandat tildelt
104 R Vest-Agder 0,132931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Sogn og Fjordane 0,132444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,128802 Mandat tildelt
107 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,127573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
110 R Finnmark 0,120692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,098879 Mandat tildelt