Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 44 45
Høyre 22,3 25,0 -2,7 39 45 -6 39 39
Frp 10,2 15,2 -5,0 18 27 -9 18 18
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 12 13
Sp 15,2 10,3 4,9 31 19 12 32 30
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 10 1 9 10 10
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 3,7 1,8 1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,655756 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,638727 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,607786 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,558626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Nord-Trøndelag 0,525492 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,497618 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,492000 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,487863 Mandat tildelt
9 Frp Finnmark 0,481534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
11 Frp Hedmark 0,471143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,471042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,451015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,419663 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,401451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,399333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Buskerud 0,392731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Oslo 0,390419 Mandat tildelt
22 Frp Oslo 0,383502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,382959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Møre og Romsdal 0,373972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,369866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Østfold 0,360801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,359187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,355211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,347212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,342907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,341395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,339023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,337950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,336509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,332591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oppland 0,332516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,322641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,322134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
41 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Rogaland 0,316473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Møre og Romsdal 0,314093 Mandat tildelt
45 Frp Østfold 0,312946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,309197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,307940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,304912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hordaland 0,303188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,298157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,297951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,293901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,287451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,272511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
58 MDG Troms 0,258867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Oppland 0,256922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Buskerud 0,250182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,248289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,241243 Mandat tildelt
64 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,238787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vestfold 0,235578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,234824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,228418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Hordaland 0,226342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,226173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,224948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,222418 Mandat tildelt
74 R Oppland 0,212848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Møre og Romsdal 0,207943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,203506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,198980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,191092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,184514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,170894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,160256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,143876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,141395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,138081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,130664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,080538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,078918 Mandat tildelt