Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 44 49 -5 44 43
Høyre 22,3 25,0 -2,7 40 45 -5 39 39
Frp 10,2 15,2 -5,0 18 27 -9 18 18
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 12 13
Sp 15,2 10,3 4,9 30 19 11 32 33
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 2
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 10 1 9 10 10
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 3,7 1,8 1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 5 1 2+1 0 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,638727 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,607786 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,558626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Nord-Trøndelag 0,525492 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,497618 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,487863 Mandat tildelt
7 Frp Finnmark 0,481534 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,471143 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,451633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,451015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,422524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,421518 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,419663 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
16 MDG Oslo 0,412109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,410554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oppland 0,410000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,406809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,404808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Akershus 0,404085 Mandat tildelt
22 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,369866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,362972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Østfold 0,360801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Oslo 0,360361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,355211 Mandat tildelt
29 Frp Møre og Romsdal 0,348231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,347212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,342907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,339023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,335089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,332591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,327225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,322134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,320822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Rogaland 0,316473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,312946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,307940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,304912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,303188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,297951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,294446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,293901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,287451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,277097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,274831 Mandat tildelt
54 H Hedmark 0,272511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,270548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
57 MDG Troms 0,258867 Mandat tildelt
58 SV Vest-Agder 0,256649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,248464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,248289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Akershus 0,245908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Troms 0,241243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Vestfold 0,235578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,234824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,228418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Hordaland 0,226342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,226173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Telemark 0,224948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,222418 Mandat tildelt
72 R Buskerud 0,218909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Oppland 0,214101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,203506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Troms 0,201621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,198980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,191092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,184514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,181951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,177373 Mandat tildelt
83 H Finnmark 0,170894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,160256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,143876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,141395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,138081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,130664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,080538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,078918 Mandat tildelt