Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,9 26,3 -2,4 45 48 -3 47 45
Høyre 27,9 20,4 7,5 49 36 13 49 49
Frp 13,4 11,6 1,8 23 21 2 23 24
SV 7,7 7,6 0,1 14 13 1 14 14
Sp 11,0 13,5 -2,5 19 28 -9 19 19
KrF 4,3 3,8 0,5 8 3 5 8 8
Venstre 4,2 4,6 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 3,5 3,9 -0,4 3 3 0 1 2
Rødt 2,6 4,7 -2,1 1 8 -7 1 1
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2+1 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 3 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 2 2 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,593333 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,577704 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,544979 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,489895 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,487408 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,484231 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,474215 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,471625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,450658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,443885 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,438769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,437576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,435120 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,430093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,422094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vest-Agder 0,420645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,417163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Rogaland 0,417016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,414936 Mandat tildelt
20 SV Akershus 0,412043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hordaland 0,402393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,397435 Mandat tildelt
23 KrF Rogaland 0,395304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,392299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,390226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,387192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,376950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,375230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Finnmark 0,374727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,374606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,370184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,369044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,367567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,363001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,359200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,358322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Sør-Trøndelag 0,358301 Mandat tildelt
38 Frp Møre og Romsdal 0,356523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oppland 0,352554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,348249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,335525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,332210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,330645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,329573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,321881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nord-Trøndelag 0,313036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,311970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,308482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,307896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,306479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Østfold 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,302265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,298343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,296605 Mandat tildelt
56 H Vestfold 0,294378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,292371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,291522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,290401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,290330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,286729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,285388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,281266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,277056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,276401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,274638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,274133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,269694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,269002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hordaland 0,267939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,261964 Mandat tildelt
73 Sp Troms 0,259177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,252834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,252760 Mandat tildelt
76 SV Finnmark 0,249647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,244092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vestfold 0,237476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Buskerud 0,232355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,231388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,230784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vestfold 0,227119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,223657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,223644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sør-Trøndelag 0,222023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,215002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,199403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Hedmark 0,194405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,193677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,188348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,187723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,183868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,181661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,178941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,177906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Aust-Agder 0,167282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,166568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,166289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Oppland 0,164925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,153004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,130714 Mandat tildelt
102 KrF Troms 0,125876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,125544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,113041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,110691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,109516 Mandat tildelt
107 V Telemark 0,103653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,101979 Mandat tildelt
109 V Sogn og Fjordane 0,094085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,088767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,088181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,075315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,074110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,052741 Mandat tildelt