Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,9 26,3 -2,4 45 48 -3 45 45
Høyre 23,1 20,4 2,7 42 36 6 41 41
Frp 11,1 11,6 -0,5 20 21 -1 20 20
SV 9,2 7,6 1,6 16 13 3 17 17
Sp 12,0 13,5 -1,5 22 28 -6 22 22
KrF 3,1 3,8 -0,7 2 3 -1 2 2
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 6,9 4,7 2,2 12 8 4 12 12
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 6 2 2 1+1 0 1 0 1 0 0
Oslo 4 6 1 3 0+1 0 2 1 2 0 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 2 1 0 1 0 1+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Nordland 0,633310 Mandat tildelt
2 R Østfold 0,535554 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,531709 Mandat tildelt
4 SV Møre og Romsdal 0,530389 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,495766 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,483102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,476625 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,474837 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,469191 Mandat tildelt
10 Sp Vest-Agder 0,458877 Mandat tildelt
11 R Oslo 0,458595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,450398 Mandat tildelt
13 Sp Hordaland 0,438970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,433711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,428830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,409838 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,409440 Mandat tildelt
19 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,400979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,397996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Vestfold 0,388084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Telemark 0,368538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,362465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,362397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,360674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,360427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Buskerud 0,353205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Troms 0,351041 Mandat tildelt
31 R Akershus 0,344979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,341497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Hordaland 0,340625 Mandat tildelt
34 R Møre og Romsdal 0,339930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Telemark 0,339697 Mandat tildelt
36 SV Oppland 0,336050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,334453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,334335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,329580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vest-Agder 0,321404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hordaland 0,320135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,310318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,301529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,299054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,298284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,295388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hedmark 0,295125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Finnmark 0,293666 Mandat tildelt
52 Sp Troms 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nord-Trøndelag 0,275772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Rogaland 0,267230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Buskerud 0,265527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Oppland 0,261654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sogn og Fjordane 0,252424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Sør-Trøndelag 0,246149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,243972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vest-Agder 0,233100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Nord-Trøndelag 0,231411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,230760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nordland 0,230076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Hordaland 0,226034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,217531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Troms 0,217039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,213782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,209451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Aust-Agder 0,199909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Østfold 0,195121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,190018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vestfold 0,176097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sogn og Fjordane 0,175751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Aust-Agder 0,163500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,143523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,138009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,126741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,107519 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,101435 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,084704 Mandat tildelt