Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,9 26,3 -2,4 42 48 -6 46 43
Høyre 21,9 20,4 1,5 39 36 3 38 38
Frp 10,1 11,6 -1,5 18 21 -3 17 18
SV 7,0 7,6 -0,6 12 13 -1 12 12
Sp 18,7 13,5 5,2 35 28 7 36 36
KrF 3,3 3,8 -0,5 3 3 0 2 3
Venstre 2,8 4,6 -1,8 2 8 -6 1 2
MDG 5,0 3,9 1,1 9 3 6 9 9
Rødt 4,8 4,7 0,1 9 8 1 8 8
Andre 2,4 3,6 -1,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4+1 2 1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,547442 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,525136 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,513721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Troms 0,495416 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,491038 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,470131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Nord-Trøndelag 0,456089 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,445372 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,443510 Mandat tildelt
10 Ap Hordaland 0,443220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,441344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,440564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hedmark 0,439586 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,439003 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,437510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Nordland 0,419012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Troms 0,411930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,408828 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,408163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,408133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,405968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,403558 Mandat tildelt
23 MDG Rogaland 0,391806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vest-Agder 0,381383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,379040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,378620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,377205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Finnmark 0,376677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,374582 Mandat tildelt
30 Frp Oppland 0,372944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,372585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,372232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hedmark 0,361883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Buskerud 0,361473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,361278 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,358816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,349046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Aust-Agder 0,346001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vestfold 0,342686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,332166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,330712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,329999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,329813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,327956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,323500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,321293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,319131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Oslo 0,319025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Oppland 0,318839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,317135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,315238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Østfold 0,299699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vestfold 0,297072 Mandat tildelt
54 Ap Vestfold 0,294802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,294180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,294131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,282365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,281275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,280735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,280415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,279008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Vestfold 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Møre og Romsdal 0,268718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Buskerud 0,263766 Mandat tildelt
65 H Nordland 0,263373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,257030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,255673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,250775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hordaland 0,249496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Buskerud 0,248403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,245712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,244560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,244510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,242582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,241686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Sogn og Fjordane 0,240891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Nordland 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Telemark 0,236302 Mandat tildelt
83 Ap Finnmark 0,228469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,227897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,226971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sør-Trøndelag 0,224864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Oppland 0,224016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,223301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Møre og Romsdal 0,221164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,217483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vestfold 0,216115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,209804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Finnmark 0,204294 Mandat tildelt
95 SV Rogaland 0,203319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,203268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Vest-Agder 0,200812 Mandat tildelt
98 Frp Vest-Agder 0,190573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Troms 0,189354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,183968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,182037 Mandat tildelt
102 MDG Telemark 0,178568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,162656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Nord-Trøndelag 0,161006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Hedmark 0,157438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,152108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,147120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Sogn og Fjordane 0,122258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,116051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,114195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Aust-Agder 0,113739 Mandat tildelt