Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,8 26,3 -2,5 43 48 -5 46 44
Høyre 20,2 20,4 -0,2 36 36 0 35 35
Frp 10,3 11,6 -1,3 18 21 -3 18 18
SV 8,8 7,6 1,2 15 13 2 15 15
Sp 16,9 13,5 3,4 34 28 6 34 35
KrF 3,1 3,8 -0,7 2 3 -1 2 2
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 2 2
Rødt 6,0 4,7 1,3 11 8 3 10 11
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5+1 2 2 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 4+1 1 3 1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,642129 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,613772 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,559866 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,550705 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,507324 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,493226 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,474190 Mandat tildelt
9 R Østfold 0,465682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,454190 Mandat tildelt
11 Frp Hedmark 0,448289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,444932 Mandat tildelt
13 SV Vestfold 0,430806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Nord-Trøndelag 0,420704 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,414853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sogn og Fjordane 0,409104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,404925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,404883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,398776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,386543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Finnmark 0,384167 Mandat tildelt
23 Frp Oppland 0,380292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,376453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,352837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Telemark 0,352544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,351774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,343339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Vestfold 0,337464 Mandat tildelt
32 Frp Oslo 0,337269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,336347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,334450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,321404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,315250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,307471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Buskerud 0,307115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,306381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,306216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Troms 0,305253 Mandat tildelt
43 R Akershus 0,299983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,299946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,298384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,296358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Hordaland 0,296189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Møre og Romsdal 0,295593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Telemark 0,295377 Mandat tildelt
50 H Sør-Trøndelag 0,294363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,287948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,285355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,284540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,282545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,274038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,271298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,263768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,259433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Hedmark 0,256612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Rogaland 0,255613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Finnmark 0,255393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Buskerud 0,253328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,247415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,229319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Oppland 0,227547 Mandat tildelt
66 H Troms 0,222917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,220402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nordland 0,220063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,210195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,207601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,207295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,206617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,204504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vest-Agder 0,202667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Nord-Trøndelag 0,201245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,200592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,194345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,191205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,187614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vest-Agder 0,158348 Mandat tildelt
86 R Sogn og Fjordane 0,152798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Aust-Agder 0,142174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,089591 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,084530 Mandat tildelt