Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 26,3 -2,8 42 48 -6 44 43
Høyre 22,3 20,4 1,9 39 36 3 38 38
Frp 10,9 11,6 -0,7 19 21 -2 18 19
SV 8,1 7,6 0,5 14 13 1 14 14
Sp 17,6 13,5 4,1 35 28 7 36 36
KrF 2,9 3,8 -0,9 1 3 -2 1 1
Venstre 2,9 4,6 -1,7 2 8 -6 1 1
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4 7 7
Rødt 5,6 4,7 0,9 10 8 2 10 10
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 1 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 2 2 0 0 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,607682 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,599326 Mandat tildelt
3 MDG Hordaland 0,598820 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,573293 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,572844 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,515343 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,513991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hedmark 0,474399 Mandat tildelt
9 SV Møre og Romsdal 0,466950 Mandat tildelt
10 H Nord-Trøndelag 0,464439 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,462262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Sogn og Fjordane 0,451628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,445501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,436459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,435806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Østfold 0,434649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,433958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,433447 Mandat tildelt
20 SV Buskerud 0,418082 Mandat tildelt
21 H Akershus 0,415619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Møre og Romsdal 0,415585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,412003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,409061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Finnmark 0,406536 Mandat tildelt
26 Ap Troms 0,405026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oppland 0,402439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,396542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,381859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,379028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,373388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,372285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,372196 Mandat tildelt
34 H Hordaland 0,365744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,356909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,355941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hedmark 0,355828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,355426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,353933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,343204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,338233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,329403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,327163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,324963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,324476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,317422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Vestfold 0,314981 Mandat tildelt
49 Ap Oppland 0,313498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,311826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,309960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,304715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,301136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,299515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,295862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sør-Trøndelag 0,290177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,290009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,289874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Buskerud 0,286664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Telemark 0,286400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,284921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,282982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hordaland 0,281858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,279972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Hordaland 0,276451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Telemark 0,276040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,275878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,275668 Mandat tildelt
71 H Nordland 0,268177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,268088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,262679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,261815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Møre og Romsdal 0,252728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,246090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,242788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sør-Trøndelag 0,242671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Nord-Trøndelag 0,240419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,239518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Finnmark 0,238360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Sogn og Fjordane 0,236848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,233233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Vest-Agder 0,233005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Hedmark 0,232049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Oppland 0,228104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Finnmark 0,224631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,221448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Aust-Agder 0,219564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Troms 0,219376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Oppland 0,212394 Mandat tildelt
95 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Vest-Agder 0,205662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,198552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Vest-Agder 0,189162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,188219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,187832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,175985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Vest-Agder 0,160678 Mandat tildelt
105 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Sogn og Fjordane 0,142602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Aust-Agder 0,132695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,117676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,092861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,091365 Mandat tildelt
113 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Mandat tildelt