Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 26,3 -2,8 44 48 -4 46 44
Høyre 21,4 20,4 1,0 37 36 1 37 36
Frp 10,5 11,6 -1,1 18 21 -3 17 18
SV 7,0 7,6 -0,6 12 13 -1 11 12
Sp 17,2 13,5 3,7 35 28 7 36 36
KrF 3,3 3,8 -0,5 3 3 0 3 3
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 2 3
MDG 6,0 3,9 2,1 10 3 7 10 10
Rødt 4,0 4,7 -0,7 7 8 -1 7 7
Andre 3,3 3,6 -0,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 5 1 2+1 1 0 2 3 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,656939 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,592394 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,525136 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,495416 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,470197 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,461999 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,456992 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,445703 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,445372 Mandat tildelt
11 R Oslo 0,443091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Sogn og Fjordane 0,433411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Akershus 0,430579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,428980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Sør-Trøndelag 0,428117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,427521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,405968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,403558 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,398845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Møre og Romsdal 0,398810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,394046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Finnmark 0,391555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,387691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,377205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,374582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vest-Agder 0,372665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Nordland 0,367137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,363734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Buskerud 0,361278 Mandat tildelt
31 Frp Aust-Agder 0,359672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,359638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Vestfold 0,356495 Mandat tildelt
34 MDG Oslo 0,350423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,343810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,342872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,342686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,340944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,324582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Buskerud 0,316558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,316112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,313960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,311847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Østfold 0,310471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,305777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Hordaland 0,299402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,290072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Finnmark 0,287407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Nordland 0,284650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,280415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,279359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,274843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Møre og Romsdal 0,265407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,258254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,257353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,255673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,252199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,250775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,244560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vest-Agder 0,240994 Mandat tildelt
62 H Troms 0,236167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,233775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Troms 0,227214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Finnmark 0,226971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vestfold 0,224962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,224674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,222685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,218898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,214271 Mandat tildelt
71 H Aust-Agder 0,212516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,211322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,209804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,203319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,198118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Telemark 0,196935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,191260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,188915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,176564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
85 SV Sogn og Fjordane 0,162656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,152108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,151681 Mandat tildelt
88 MDG Finnmark 0,139343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,137024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,134181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,113415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,113096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,101865 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,094782 Mandat tildelt