Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 44 49 -5 44 44
Høyre 21,4 25,0 -3,6 38 45 -7 38 37
Frp 10,5 15,2 -4,7 19 27 -8 19 18
SV 7,0 6,0 1,0 13 11 2 12 12
Sp 17,2 10,3 6,9 33 19 14 34 36
KrF 3,3 4,2 -0,9 2 8 -6 2 2
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 2
MDG 6,0 3,2 2,8 11 1 10 11 11
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 3,3 1,8 1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 1 2 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,649569 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,595568 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,504272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Finnmark 0,492020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hedmark 0,486185 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,477532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Nordland 0,459757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,423088 Mandat tildelt
12 MDG Oslo 0,419086 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,417747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Akershus 0,410921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Finnmark 0,410805 Mandat tildelt
16 SV Oslo 0,409801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,408008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,407588 Mandat tildelt
19 SV Østfold 0,406915 Mandat tildelt
20 SV Hedmark 0,399194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,390388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,386320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
25 Frp Akershus 0,374572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,369637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,366728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,359344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Aust-Agder 0,358327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,354939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,354120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,353852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Buskerud 0,349466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,345306 Mandat tildelt
35 MDG Vestfold 0,326268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,325343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Hordaland 0,325003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,321565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,321415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,319165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,318128 Mandat tildelt
43 Frp Nord-Trøndelag 0,317784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,312873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,309133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,303289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,292614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,288075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,285925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,282566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Møre og Romsdal 0,279451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,279187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,269401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,268752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vest-Agder 0,267099 Mandat tildelt
57 MDG Troms 0,263259 Mandat tildelt
58 H Hedmark 0,261501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,249517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,242316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,238433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,238265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nord-Trøndelag 0,234334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Telemark 0,228767 Mandat tildelt
67 H Aust-Agder 0,219202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Oppland 0,217696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nordland 0,217097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hedmark 0,215849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,210003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,206030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,205305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,197200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,196021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,190416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,165651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,159243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,156103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Aust-Agder 0,143803 Mandat tildelt
85 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,137968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,130990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,126119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,108547 Mandat tildelt
93 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,063301 Mandat tildelt