Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,3 26,3 -3,0 42 48 -6 45 44
Høyre 26,6 20,4 6,2 47 36 11 46 46
Frp 15,8 11,6 4,2 28 21 7 28 29
SV 7,1 7,6 -0,5 13 13 0 12 12
Sp 11,9 13,5 -1,6 21 28 -7 21 21
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5 2 2
MDG 2,6 3,9 -1,3 1 3 -2 1 1
Rødt 4,0 4,7 -0,7 7 8 -1 7 7
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 3 1 2 0 1 0 0+1 0
Oslo 4 6 2 3 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,618694 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,592394 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,532646 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,527304 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,523889 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,502481 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,458330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,455073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Østfold 0,451747 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,449649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,443091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,436517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Hordaland 0,435312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,432092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,430265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,429659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Sør-Trøndelag 0,428117 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,423537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Møre og Romsdal 0,417629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,411768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,409312 Mandat tildelt
23 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Nordland 0,408499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Rogaland 0,397648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,390246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Buskerud 0,388595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,387625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,382573 Mandat tildelt
32 Sp Oppland 0,381390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,379945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,379530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Rogaland 0,369915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hordaland 0,369151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Rogaland 0,369114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hordaland 0,368535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Nordland 0,367137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,366464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,366464 Mandat tildelt
44 Sp Møre og Romsdal 0,359378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,357667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,357284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,352795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,352402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,351765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,347605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,341640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,340283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,338644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,338083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Oslo 0,334712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,331670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,331546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,319886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,317981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,310832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Østfold 0,310471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Oslo 0,310415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Østfold 0,309172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,307329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,300270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,299014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,298119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,297433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,296563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Buskerud 0,288181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,287793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vestfold 0,287406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,284439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
77 H Vestfold 0,280661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Troms 0,280390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Akershus 0,279162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vest-Agder 0,277932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,276798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Østfold 0,276069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Telemark 0,273687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Oppland 0,272093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Nordland 0,265030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Aust-Agder 0,264145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,259322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sør-Trøndelag 0,254346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,250314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
92 SV Vest-Agder 0,248031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Telemark 0,241943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
95 Ap Troms 0,240945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sør-Trøndelag 0,239544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Nord-Trøndelag 0,238373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,234835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,230254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,229217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Vestfold 0,224962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Ap Finnmark 0,222723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Ap Aust-Agder 0,217696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,215718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,212831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Telemark 0,196935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Finnmark 0,196428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Oppland 0,194454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Nord-Trøndelag 0,184666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Aust-Agder 0,180421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Sogn og Fjordane 0,179569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
120 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Sogn og Fjordane 0,164975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Aust-Agder 0,154249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Oppland 0,151681 Mandat tildelt
124 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Nord-Trøndelag 0,134181 Mandat tildelt
126 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt