Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,3 27,4 -4,1 43 49 -6 43 41
Høyre 20,2 25,0 -4,8 35 45 -10 35 35
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 16
SV 8,9 6,0 2,9 16 11 5 16 16
Sp 15,6 10,3 5,3 30 19 11 31 33
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 1
MDG 7,2 3,2 4,0 13 1 12 13 13
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10 11 11
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 1+1 2 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,584962 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,518189 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,507539 Mandat tildelt
6 MDG Oslo 0,502911 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,476013 Mandat tildelt
8 SV Akershus 0,469973 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,464366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Østfold 0,463624 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,450734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,450388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,446957 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,439040 Mandat tildelt
15 H Nordland 0,433978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Oslo 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,430761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Finnmark 0,425917 Mandat tildelt
20 MDG Buskerud 0,419377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,409105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,408544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,404483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Vestfold 0,391530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Hordaland 0,389991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Nordland 0,385675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Rogaland 0,379426 Mandat tildelt
29 SV Oslo 0,372169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,366224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oppland 0,362673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,358071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,342488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Sør-Trøndelag 0,341691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Møre og Romsdal 0,335370 Mandat tildelt
36 Frp Akershus 0,321057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vest-Agder 0,320539 Mandat tildelt
38 SV Vest-Agder 0,317221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Troms 0,315911 Mandat tildelt
40 SV Hordaland 0,311256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,308014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,307096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,303528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,301274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Nord-Trøndelag 0,297891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Akershus 0,295870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,291793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Troms 0,289228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,276198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nordland 0,276012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Telemark 0,274500 Mandat tildelt
57 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,269889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,266724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Telemark 0,266706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,262489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Oppland 0,261244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Sør-Trøndelag 0,259824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hedmark 0,258976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,252416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,249241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Rogaland 0,247222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,246844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,239308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,225069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,224902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Oppland 0,212673 Mandat tildelt
76 H Aust-Agder 0,206898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,198497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,192128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Finnmark 0,191113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,180008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,175389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Finnmark 0,174116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Aust-Agder 0,172564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,172552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Østfold 0,172466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,169019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,165574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,163213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,157158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,151371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,096569 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt