Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,3 27,4 -4,1 42 49 -7 43 43
Høyre 20,2 25,0 -4,8 36 45 -9 35 37
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 16
SV 8,9 6,0 2,9 16 11 5 16 16
Sp 15,6 10,3 5,3 31 19 12 31 29
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 4
Venstre 2,6 4,4 -1,8 1 8 -7 1 0
MDG 7,2 3,2 4,0 13 1 12 13 13
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10 11 11
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 4 4 1 3 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 1+1 2 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,584962 Mandat tildelt
4 SV Hedmark 0,507539 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,482837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Buskerud 0,479288 Mandat tildelt
7 MDG Oslo 0,476442 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,476013 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,464366 Mandat tildelt
10 MDG Østfold 0,463624 Mandat tildelt
11 SV Møre og Romsdal 0,462266 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,450734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,446957 Mandat tildelt
14 SV Vestfold 0,439040 Mandat tildelt
15 MDG Akershus 0,438326 Mandat tildelt
16 Frp Oppland 0,435207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,433978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,430761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,426684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Finnmark 0,425917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,417754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,416684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oppland 0,410986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,409340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,408544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Akershus 0,398321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,391530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Hordaland 0,389991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Nordland 0,385675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Buskerud 0,385161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Møre og Romsdal 0,383280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Rogaland 0,379426 Mandat tildelt
35 SV Telemark 0,366224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Akershus 0,363649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hedmark 0,363271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,358947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,358363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,354776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nordland 0,354657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,352581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,346889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,341691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Troms 0,340965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Oslo 0,339225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Vest-Agder 0,320539 Mandat tildelt
48 SV Vest-Agder 0,317221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Troms 0,315911 Mandat tildelt
50 MDG Oppland 0,313493 Mandat tildelt
51 Ap Østfold 0,311880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,311256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,307096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,304828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,301274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Buskerud 0,299988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vest-Agder 0,298532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,297891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,291793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,290631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,289228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,285627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Akershus 0,285384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,276198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nordland 0,276012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Telemark 0,274500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,273494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Telemark 0,271878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,270083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,269889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Telemark 0,266706 Mandat tildelt
78 R Akershus 0,262087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Sør-Trøndelag 0,259824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,258976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,255207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,252416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,249241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Rogaland 0,247222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,246844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Nord-Trøndelag 0,232977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Vest-Agder 0,224902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Finnmark 0,217780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Aust-Agder 0,216623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Møre og Romsdal 0,211210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,209087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,206898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Sogn og Fjordane 0,198497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Buskerud 0,197405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hedmark 0,192128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Finnmark 0,191113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Troms 0,180008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,175389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,174116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,172564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Vest-Agder 0,172552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Østfold 0,172466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Vest-Agder 0,169019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,165574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Telemark 0,163213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,157158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,151371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,096569 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt