Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,2 27,4 -4,2 44 49 -5 44 42
Høyre 21,2 25,0 -3,9 37 45 -8 37 36
Frp 10,7 15,2 -4,5 19 27 -8 19 19
SV 7,6 6,0 1,6 13 11 2 13 13
Sp 17,8 10,3 7,4 33 19 14 34 36
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 1 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 1
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,4 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,609320 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,579778 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,564666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Nord-Trøndelag 0,498559 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,496757 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,493188 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,486468 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,472076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,471729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nordland 0,454530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,445964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,444933 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,442988 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,433380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,432304 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,428488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,427901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,426839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,401326 Mandat tildelt
22 MDG Oslo 0,393145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,382722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,367172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,366108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,364731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Oslo 0,364287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Østfold 0,362442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,361555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,350912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Møre og Romsdal 0,345420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,329976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Buskerud 0,327859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,324670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,321652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Rogaland 0,319890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,319685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,317914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,315542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,309897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,306072 Mandat tildelt
45 H Vestfold 0,305626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Hordaland 0,304876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Nordland 0,301534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,289301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,285258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,282673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,279356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Møre og Romsdal 0,262161 Mandat tildelt
56 H Hedmark 0,258538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vest-Agder 0,250557 Mandat tildelt
59 R Akershus 0,248579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,247596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Troms 0,246953 Mandat tildelt
62 R Troms 0,243878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,238480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Vestfold 0,238151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,235730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,235560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hordaland 0,228820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Telemark 0,224844 Mandat tildelt
70 R Buskerud 0,221295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,216701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,214579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Telemark 0,214573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,209795 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Oppland 0,204240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,202489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,201492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,194545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,183903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,179309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,169250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,161992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Finnmark 0,149374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Vest-Agder 0,145461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,139560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,134911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Finnmark 0,132103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,122880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,118345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,081407 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,079752 Mandat tildelt