Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 26,3 -3,3 45 48 -3 47 47
Høyre 27,8 20,4 7,4 50 36 14 49 49
Frp 13,1 11,6 1,5 23 21 2 23 23
SV 8,3 7,6 0,7 15 13 2 15 14
Sp 6,9 13,5 -6,6 13 28 -15 13 13
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 2 3
Venstre 5,3 4,6 0,7 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 5,6 4,7 0,9 10 8 2 10 10
Andre 3,2 3,6 -0,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 2 0 1 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,572844 Mandat tildelt
2 SV Østfold 0,528092 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,526241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Nordland 0,513991 Mandat tildelt
5 SV Hordaland 0,481362 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,478505 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,472513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,469934 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,455950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,452103 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,449041 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,447247 Mandat tildelt
13 SV Akershus 0,444158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,439453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Østfold 0,434649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,428941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,428406 Mandat tildelt
18 Frp Hordaland 0,427779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,425378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,406338 Mandat tildelt
21 H Sør-Trøndelag 0,405109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,391284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,381496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Finnmark 0,373394 Mandat tildelt
25 R Oslo 0,372196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,366223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,361938 Mandat tildelt
28 Frp Rogaland 0,351157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,348533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Nordland 0,334321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,332525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,322185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Vestfold 0,314981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,314632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,310847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,306799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oppland 0,303159 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,301181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,297350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,293324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,293171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,291652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,291326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vest-Agder 0,290476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,289972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,289288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Buskerud 0,286664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,286586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Troms 0,284921 Mandat tildelt
50 H Oppland 0,284358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Akershus 0,284101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,280314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Akershus 0,279972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Hordaland 0,276451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,276069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Møre og Romsdal 0,275878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Telemark 0,275668 Mandat tildelt
58 V Østfold 0,271335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,269143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,263654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,249578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nord-Trøndelag 0,248790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,247175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,241083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Hedmark 0,239518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,238623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Finnmark 0,238360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,236871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,229222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,214230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Oppland 0,212394 Mandat tildelt
72 V Vest-Agder 0,209800 Mandat tildelt
73 SV Nordland 0,207567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Sør-Trøndelag 0,199775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,195808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nord-Trøndelag 0,192981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,192858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,190044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Vest-Agder 0,189162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Nord-Trøndelag 0,187832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,187671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Aust-Agder 0,180360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,162840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,161225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,158428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,149586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,142649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sogn og Fjordane 0,142602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,138201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Aust-Agder 0,132695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,130791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,118730 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,112007 Mandat tildelt