Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 27,4 -4,4 44 49 -5 42 44
Høyre 19,1 25,0 -5,9 33 45 -12 33 33
Frp 11,4 15,2 -3,8 18 27 -9 19 18
SV 6,4 6,0 0,4 10 11 -1 10 10
Sp 16,9 10,3 6,6 34 19 15 34 34
KrF 2,6 4,2 -1,6 1 8 -7 1 1
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6 1 2
MDG 6,5 3,2 3,3 10 1 9 11 10
Rødt 7,1 2,4 4,7 11 1 10 11 11
Andre 4,2 1,8 2,4 6 0 6 7 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2 3 0+1
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 4 4 2 1 2 0 0 1 1 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 0+1 3 0 0 0 1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,688323 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,596288 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
4 A Rogaland 0,593601 Mandat tildelt
5 A Sør-Trøndelag 0,564814 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,551226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Rogaland 0,544523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,537663 Mandat tildelt
9 A Hordaland 0,529928 Mandat tildelt
10 A Møre og Romsdal 0,529820 Mandat tildelt
11 Frp Hedmark 0,527840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Østfold 0,503519 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,476445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Rogaland 0,441655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Buskerud 0,432680 Mandat tildelt
16 MDG Oslo 0,430116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,429675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,425865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 A Østfold 0,399901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Akershus 0,395710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,389033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Finnmark 0,375543 Mandat tildelt
25 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,364954 Mandat tildelt
28 Frp Akershus 0,361494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
31 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Buskerud 0,349164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,346420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Møre og Romsdal 0,345992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Troms 0,336664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,332437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Vestfold 0,328755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Hordaland 0,315894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Telemark 0,310426 Mandat tildelt
46 A Vest-Agder 0,306770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Akershus 0,305051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 A Hedmark 0,298633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Oppland 0,297069 Mandat tildelt
51 SV Oppland 0,295576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Nordland 0,292540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Møre og Romsdal 0,290195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vest-Agder 0,289386 Mandat tildelt
55 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Oppland 0,283023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,267529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Sør-Trøndelag 0,259857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 A Buskerud 0,233772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,228011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Nordland 0,226959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hedmark 0,223633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Mandat tildelt
74 Frp Vest-Agder 0,214105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,206727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vest-Agder 0,200832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 A Vestfold 0,200675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 A Oppland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Nord-Trøndelag 0,192711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Finnmark 0,182374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,179838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Finnmark 0,177234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Finnmark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 A Aust-Agder 0,166728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Telemark 0,161046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Troms 0,158669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 A Nord-Trøndelag 0,158586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,155798 Mandat tildelt
89 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,126112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,112406 Mandat tildelt