Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 26,3 -2,8 43 48 -5 44 44
Høyre 24,9 20,4 4,5 46 36 10 44 46
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 22 22
SV 7,3 7,6 -0,4 13 13 0 13 13
Sp 16,0 13,5 2,5 31 28 3 33 30
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 3,1 4,6 -1,5 2 8 -6 1 2
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 3,8 4,7 -1,0 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 1 0 1 2 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1+1 1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2+1 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,546890 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,523126 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,517725 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,515964 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,482842 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,463804 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,461473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Rogaland 0,451094 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,443792 Mandat tildelt
10 Ap Hordaland 0,435065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,433218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Vest-Agder 0,432929 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,422790 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,422545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Møre og Romsdal 0,420506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Møre og Romsdal 0,420255 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,420235 Mandat tildelt
18 Frp Aust-Agder 0,411757 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,407731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,401553 Mandat tildelt
21 Frp Oslo 0,393584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hedmark 0,392839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,392507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,390302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,390104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,377062 Mandat tildelt
27 SV Buskerud 0,376249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,371654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,367223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,364718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,362269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Oslo 0,360593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,356883 Mandat tildelt
34 Ap Hedmark 0,355223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Buskerud 0,354819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,350035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Rogaland 0,345605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,343672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Sør-Trøndelag 0,342619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,336025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Finnmark 0,333889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,332085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,319799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,319282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,316478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Oppland 0,312971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Østfold 0,311297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vest-Agder 0,309437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,298966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nordland 0,293786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,292024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,289373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,288731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,277981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,275565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,274350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,267604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,266265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Østfold 0,264318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vestfold 0,262031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,261161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,258697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,257198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,254689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,254288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,246875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Troms 0,242606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,241919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Nord-Trøndelag 0,240011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Sogn og Fjordane 0,236445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Finnmark 0,236411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Buskerud 0,232648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,226807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,224262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hordaland 0,220053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,219184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,218949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,218520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Rogaland 0,211755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,209196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,195081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,177131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sogn og Fjordane 0,169421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sogn og Fjordane 0,167826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Troms 0,166972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,158396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Telemark 0,157517 Mandat tildelt
89 Frp Finnmark 0,149433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hedmark 0,138885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Oppland 0,129788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,102404 Mandat tildelt
93 MDG Aust-Agder 0,100706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,083357 Mandat tildelt