Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,8 26,3 -3,4 45 48 -3 46 46
Høyre 26,6 20,4 6,3 48 36 12 46 47
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 21 21
SV 7,8 7,6 0,1 14 13 1 14 14
Sp 8,3 13,5 -5,2 15 28 -13 17 15
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,3 2 3 -1 1 1
Rødt 7,6 4,7 2,9 14 8 6 13 14
Andre 3,8 3,6 0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 3 0 0 2 1 2+1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,549186 Mandat tildelt
2 R Oslo 0,503787 Mandat tildelt
3 SV Østfold 0,493700 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,452771 Mandat tildelt
5 H Rogaland 0,452286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hordaland 0,450042 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,449819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Møre og Romsdal 0,447376 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,436435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,430454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,429821 Mandat tildelt
12 R Vestfold 0,426318 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,423521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,418167 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,415251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,407393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,400517 Mandat tildelt
18 H Østfold 0,390394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,388994 Mandat tildelt
20 R Buskerud 0,388041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,387764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Troms 0,385611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,379884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Akershus 0,378973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,378093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,375580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,374545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Hordaland 0,374186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Møre og Romsdal 0,373465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Telemark 0,373130 Mandat tildelt
31 Frp Akershus 0,372443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oslo 0,366019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,365826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vestfold 0,363615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Finnmark 0,357387 Mandat tildelt
36 Sp Nordland 0,345919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,343087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,341760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,334025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Hedmark 0,324205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Akershus 0,322959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Finnmark 0,322602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,320668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,320005 Mandat tildelt
45 Frp Nord-Trøndelag 0,316898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Vest-Agder 0,315888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,310855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,305168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,302170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,297546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,293658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,288285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Oppland 0,287449 Mandat tildelt
54 SV Oppland 0,283445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,282097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,280766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,278037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,277990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Sør-Trøndelag 0,277121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,276902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Rogaland 0,276018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,275490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,272195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,271094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Sør-Trøndelag 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,264728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,264252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Rogaland 0,258475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vest-Agder 0,256068 Mandat tildelt
70 Frp Sør-Trøndelag 0,255370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,254218 Mandat tildelt
72 V Buskerud 0,252268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,251597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,249449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Aust-Agder 0,248257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,246582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,245431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,235064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,233434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,232611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Nordland 0,231924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,230845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Østfold 0,230222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Buskerud 0,230137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,225398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,216425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,214732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,208922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,203807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,197217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Østfold 0,196109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Troms 0,194621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nordland 0,194058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,193051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,184735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,180507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,180342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,179633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Aust-Agder 0,179631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,173754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,168603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Telemark 0,167939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Hedmark 0,166402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Finnmark 0,149740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Finnmark 0,142592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,136332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,130979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,122694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,118943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,112527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,102155 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,096377 Mandat tildelt