Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,8 26,3 -3,4 46 48 -2 46 46
Høyre 26,6 20,4 6,3 47 36 11 46 47
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 21 21
SV 7,8 7,6 0,1 14 13 1 14 14
Sp 8,3 13,5 -5,2 15 28 -13 17 15
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,3 2 3 -1 1 1
Rødt 7,6 4,7 2,9 14 8 6 13 14
Andre 3,8 3,6 0,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0 0
Akershus 5 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 3 0 0 2 1 2+1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,549186 Mandat tildelt
2 R Oslo 0,503787 Mandat tildelt
3 SV Østfold 0,493700 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,453700 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,452771 Mandat tildelt
6 H Rogaland 0,452286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hordaland 0,450042 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,449819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Møre og Romsdal 0,447376 Mandat tildelt
10 SV Akershus 0,438321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,436435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Rogaland 0,430454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,430026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Vestfold 0,426318 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,423521 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,418167 Mandat tildelt
17 SV Buskerud 0,400517 Mandat tildelt
18 R Akershus 0,400027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,393134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,390394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,388994 Mandat tildelt
22 R Buskerud 0,388041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,387764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Troms 0,385611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,379884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,378093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,375580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,374545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Hordaland 0,374186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Møre og Romsdal 0,373465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Telemark 0,373130 Mandat tildelt
32 Sp Oslo 0,366019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,365826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vestfold 0,363615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nordland 0,345919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,343087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,341760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Akershus 0,340901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,334025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Hedmark 0,324205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Finnmark 0,320832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,320668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,320005 Mandat tildelt
44 Frp Nord-Trøndelag 0,316898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,315888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,310855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,305168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hordaland 0,302170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,297546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,293658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Buskerud 0,288285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Oppland 0,287449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,283445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,282097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vestfold 0,280766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,278037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sør-Trøndelag 0,277990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sør-Trøndelag 0,277121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,276902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Rogaland 0,276018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,275490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,272195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,271094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Sør-Trøndelag 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Finnmark 0,268040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,264728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,264252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Rogaland 0,258475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vest-Agder 0,256068 Mandat tildelt
70 Frp Sør-Trøndelag 0,255370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,254218 Mandat tildelt
72 V Buskerud 0,252268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Møre og Romsdal 0,249449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Aust-Agder 0,248257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,246582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,245431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Finnmark 0,241952 Mandat tildelt
78 Sp Nord-Trøndelag 0,235064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,233434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,232611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Nordland 0,231924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,230845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Østfold 0,230222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Buskerud 0,230137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,225398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,216425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,214732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,208922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,203807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,197217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Østfold 0,196109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Troms 0,194621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nordland 0,194058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,193051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Finnmark 0,188698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,184735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,180507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,180342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,179633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Aust-Agder 0,179631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Sogn og Fjordane 0,173754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,168603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Telemark 0,167939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,166402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,136332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,130979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,122694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,118943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,112527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Finnmark 0,112305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,102155 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,096377 Mandat tildelt