Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,7 26,3 -3,5 44 48 -4 46 46
Høyre 27,3 20,4 6,9 49 36 13 48 48
Frp 12,9 11,6 1,3 23 21 2 23 24
SV 8,1 7,6 0,4 15 13 2 14 14
Sp 7,1 13,5 -6,4 13 28 -15 14 13
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,9 -0,5 2 3 -1 1 1
Rødt 6,3 4,7 1,6 11 8 3 11 11
Andre 3,7 3,6 0,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,642196 Mandat tildelt
2 SV Østfold 0,512527 Mandat tildelt
3 Sp Troms 0,498706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Østfold 0,487276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Rogaland 0,481044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hordaland 0,467177 Mandat tildelt
7 SV Møre og Romsdal 0,464403 Mandat tildelt
8 H Rogaland 0,463261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,460731 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,447022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,440249 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,434062 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,432799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Akershus 0,431082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Telemark 0,430348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,423485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,422332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,419963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,417248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,415782 Mandat tildelt
21 V Sør-Trøndelag 0,413259 Mandat tildelt
22 V Oslo 0,401680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,397172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,394384 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,379763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,376637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Finnmark 0,366108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,361574 Mandat tildelt
29 Frp Nord-Trøndelag 0,357293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Vestfold 0,353086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,346688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,344099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,327777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,322722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Buskerud 0,321353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Troms 0,319383 Mandat tildelt
37 Frp Buskerud 0,318091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Akershus 0,313869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oslo 0,312658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,310670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,310622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Hordaland 0,309913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Møre og Romsdal 0,309272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Telemark 0,309050 Mandat tildelt
45 H Møre og Romsdal 0,304762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,300777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,295477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,295282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,294240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,293057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,288578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,287942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,287578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,285623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,284789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,283625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,281460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,278800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,276746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,275857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,270662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vest-Agder 0,269810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hedmark 0,268494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,267974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Finnmark 0,267193 Mandat tildelt
66 V Vestfold 0,261988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Finnmark 0,261242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,260292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,258096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,248011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,244037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,241431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Oppland 0,238088 Mandat tildelt
74 Sp Sør-Trøndelag 0,236709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Rogaland 0,235760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,235579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Rogaland 0,233985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hordaland 0,228126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,226128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Sør-Trøndelag 0,223963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,216542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,213083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Vest-Agder 0,212082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Aust-Agder 0,212076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Nord-Trøndelag 0,210535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Telemark 0,210030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,209494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,201448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,200792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Østfold 0,196653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,196573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nordland 0,192071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,191777 Mandat tildelt
94 SV Troms 0,190037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,189206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,187630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,187204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,183999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Aust-Agder 0,175028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,160788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Sogn og Fjordane 0,159901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,159181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Aust-Agder 0,148781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,148417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,147687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,144826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,130353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Finnmark 0,127919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,126342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,119544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,108534 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,102392 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,085487 Mandat tildelt