Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 43 49 -6 43 42
Høyre 21,2 25,0 -3,8 40 45 -5 40 40
Frp 9,3 15,2 -5,9 18 27 -9 17 17
SV 8,8 6,0 2,8 17 11 6 17 17
Sp 19,2 10,3 8,9 37 19 18 39 38
KrF 4,0 4,2 -0,2 8 8 0 8 8
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 4
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 2
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 3,8 1,8 2,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 2 2 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 3 1 0+1 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1+1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 2 2+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0+1 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Troms 0,558032 Mandat tildelt
2 Frp Vest-Agder 0,523996 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,512363 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
5 Frp Telemark 0,505951 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,499579 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,473041 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,455457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Finnmark 0,440104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,430645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,429357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,422375 Mandat tildelt
16 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
17 Ap Oslo 0,404466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,404169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Akershus 0,401853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,399958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Akershus 0,399172 Mandat tildelt
22 Sp Nordland 0,396461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Oppland 0,394258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,386986 Mandat tildelt
25 H Oslo 0,386741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oppland 0,374747 Mandat tildelt
27 Frp Oslo 0,370010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,367991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,364061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nord-Trøndelag 0,363600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,362146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,357572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Akershus 0,355620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hedmark 0,353647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,352353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Finnmark 0,352069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Rogaland 0,351620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hordaland 0,350809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Sør-Trøndelag 0,348162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,347018 Mandat tildelt
41 Ap Rogaland 0,344119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,343995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,338664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Mandat tildelt
45 Sp Møre og Romsdal 0,337590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,331760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sogn og Fjordane 0,331443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Troms 0,330716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,326896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,322298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,318556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,318286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Aust-Agder 0,317386 Mandat tildelt
55 H Sør-Trøndelag 0,316185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,313655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Rogaland 0,313419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,306243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Østfold 0,302514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,289887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,289668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,289551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,286034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,283258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nord-Trøndelag 0,281466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Buskerud 0,280756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Aust-Agder 0,280474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,279928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Akershus 0,278811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Troms 0,278687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hordaland 0,277116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vestfold 0,277051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,272915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,268635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Telemark 0,263702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,259064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Østfold 0,258107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,249675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,247274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Møre og Romsdal 0,246662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,239277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Telemark 0,237439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,236206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Vest-Agder 0,236036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,233420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Nord-Trøndelag 0,225979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Finnmark 0,221501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,217148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Sør-Trøndelag 0,214625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,210124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Vestfold 0,206721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Sogn og Fjordane 0,202810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,200964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nordland 0,185264 Mandat tildelt