Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 26,3 -4,1 44 48 -4 47 45
Høyre 27,2 20,4 6,8 51 36 15 49 50
Frp 11,1 11,6 -0,5 21 21 0 21 21
SV 10,3 7,6 2,7 19 13 6 18 19
Sp 6,5 13,5 -7,0 12 28 -16 12 12
KrF 3,7 3,8 -0,1 2 3 -1 2 2
Venstre 5,5 4,6 0,9 10 8 2 10 10
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2 1 1
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 5,7 3,6 2,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 2 1 0 1+1 0 1 0
Oslo 4 6 1 3+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,546128 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,543509 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,531642 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,524434 Mandat tildelt
5 SV Vestfold 0,504254 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Akershus 0,491373 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,485570 Mandat tildelt
9 V Sør-Trøndelag 0,469196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,459792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Troms 0,459443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Oslo 0,456032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,446110 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,439352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Telemark 0,412651 Mandat tildelt
18 Frp Oppland 0,409838 Mandat tildelt
19 Sp Telemark 0,396450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,378256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oppland 0,376187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Sør-Trøndelag 0,368998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,360427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vest-Agder 0,359874 Mandat tildelt
28 SV Hordaland 0,358412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,353487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Finnmark 0,333992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,330707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,327109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,310318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nord-Trøndelag 0,308704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,304229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,304140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,300165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Rogaland 0,299169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,297417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,294681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oslo 0,288030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,286992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vestfold 0,286154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,285037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,284209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,283116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,283051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,281563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,278225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,272213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,270115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,269971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,259002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nordland 0,257572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Akershus 0,254145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
65 Sp Vest-Agder 0,248554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,245832 Mandat tildelt
68 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Troms 0,242998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sogn og Fjordane 0,239345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,237864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Aust-Agder 0,223787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Østfold 0,218445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,218079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,217741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Rogaland 0,217196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Telemark 0,209607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hedmark 0,209605 Mandat tildelt
85 Frp Vest-Agder 0,209451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,208604 Mandat tildelt
87 Sp Oppland 0,208323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Møre og Romsdal 0,197927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Møre og Romsdal 0,196308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,195398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,188824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Oppland 0,185838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Hedmark 0,185007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Nord-Trøndelag 0,184979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,183612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Buskerud 0,181096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,164421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Nord-Trøndelag 0,164346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Hedmark 0,161034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,147988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,143420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,138009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,136722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,135745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,126741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,123224 Mandat tildelt
110 H Finnmark 0,121797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,116245 Mandat tildelt
112 R Aust-Agder 0,116108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,097021 Mandat tildelt