Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 42 49 -7 42 42
Høyre 19,4 25,0 -5,6 33 45 -12 34 33
Frp 14,9 15,2 -0,3 26 27 -1 26 26
SV 7,6 6,0 1,6 12 11 1 11 12
Sp 15,9 10,3 5,6 28 19 9 30 28
KrF 4,5 4,2 0,3 7 8 -1 6 7
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 6 7
MDG 5,2 3,2 2,0 8 1 7 8 8
Rødt 4,2 2,4 1,8 6 1 5 6 6
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 4 2 2 0 0+1 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1 2 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,562933 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,541344 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,535670 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,526445 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,505711 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,442988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,421516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,412464 Mandat tildelt
15 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
16 KrF Akershus 0,399160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,394766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,394577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,363388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,356734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oppland 0,350986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,348173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Buskerud 0,346123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,344093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Østfold 0,334834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Akershus 0,316571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
31 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,305406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,295793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vestfold 0,282745 Mandat tildelt
38 MDG Hordaland 0,281667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,278873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Møre og Romsdal 0,276804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
44 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,231489 Mandat tildelt
51 MDG Troms 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oppland 0,226396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,225711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Buskerud 0,224650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Troms 0,212822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,206510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,199133 Mandat tildelt
62 MDG Telemark 0,198262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hedmark 0,187079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Oppland 0,175742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,171635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Oppland 0,154562 Mandat tildelt
73 SV Aust-Agder 0,149778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Finnmark 0,137963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Oppland 0,135318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Aust-Agder 0,124629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
84 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,115708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,115688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,114004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,113494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,109316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt