Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 42 49 -7 42 41
Høyre 19,4 25,0 -5,6 34 45 -11 34 33
Frp 14,9 15,2 -0,3 25 27 -2 26 26
SV 7,6 6,0 1,6 12 11 1 11 12
Sp 15,9 10,3 5,6 27 19 8 30 28
KrF 4,5 4,2 0,3 7 8 -1 6 7
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 6 7
MDG 5,2 3,2 2,0 8 1 7 8 8
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 6 7
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 3 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 1 2 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,562933 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,535670 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,449055 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,444933 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,442988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
13 KrF Oslo 0,435379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,433380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
17 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,363388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Oslo 0,363209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Akershus 0,356143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Møre og Romsdal 0,345420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Østfold 0,334834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
29 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Buskerud 0,302858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,292488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,282745 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,281667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,270863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
40 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,242204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vest-Agder 0,231489 Mandat tildelt
50 MDG Troms 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,225711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Troms 0,212822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Akershus 0,203004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Troms 0,199133 Mandat tildelt
59 MDG Telemark 0,198262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Oppland 0,188664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Hedmark 0,187079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Aust-Agder 0,149778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Oppland 0,146452 Mandat tildelt
74 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,140796 Mandat tildelt
76 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Finnmark 0,137963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Aust-Agder 0,124629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
83 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,115708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,115688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,114004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nord-Trøndelag 0,113494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,112765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,109316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt