Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 40 49 -9 41 40
Høyre 27,4 25,0 2,4 49 45 4 49 49
Frp 12,5 15,2 -2,7 23 27 -4 22 23
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 14,2 10,3 3,9 26 19 7 27 26
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 1
Venstre 4,2 4,4 -0,2 8 8 0 7 8
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2+1 1 2 0 1 0 1 0
Oslo 4 6 2 2 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 2 1 2 0 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1+1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,621091 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,553954 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,517895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,505061 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,503687 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,481224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Oslo 0,456164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Akershus 0,445914 Mandat tildelt
10 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,428384 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,427367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,423110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,422945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
21 Sp Nordland 0,410503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,408653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,408550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Akershus 0,406944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Møre og Romsdal 0,400196 Mandat tildelt
26 Ap Hordaland 0,393440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,384446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,383648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,378280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,374657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,372462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,371826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nord-Trøndelag 0,366634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,366164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,366086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,361786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,361060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,360142 Mandat tildelt
41 H Nordland 0,353190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,346071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,343509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,343183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,343001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,342714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,338918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Rogaland 0,334978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nordland 0,334871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,334835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,332370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,331798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,321950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,318216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Østfold 0,318153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hordaland 0,312381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Oslo 0,307726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,305284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,305067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,300412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Oslo 0,298389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Østfold 0,297539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Akershus 0,297205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,294940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Østfold 0,294477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Buskerud 0,294083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,291585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,288472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,282715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,281972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vest-Agder 0,281875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,280922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,280644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,277857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,273047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Vestfold 0,269693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Rogaland 0,269259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,268918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sør-Trøndelag 0,264451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Telemark 0,256702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Møre og Romsdal 0,256674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Troms 0,250009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Møre og Romsdal 0,249682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Sogn og Fjordane 0,244415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,234758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,226668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Akershus 0,222338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Troms 0,218129 Mandat tildelt
99 H Nord-Trøndelag 0,215223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,209994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Ap Aust-Agder 0,204551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,203792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Telemark 0,201152 Mandat tildelt
107 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Buskerud 0,197945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Sogn og Fjordane 0,197418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Finnmark 0,197178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Hedmark 0,192935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
114 R Møre og Romsdal 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Oppland 0,160369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vest-Agder 0,148631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Frp Aust-Agder 0,142182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Nord-Trøndelag 0,124818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
130 V Aust-Agder 0,094387 Mandat tildelt
131 V Nord-Trøndelag 0,086205 Mandat tildelt