Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 40 49 -9 40 41
Høyre 21,3 25,0 -3,7 38 45 -7 38 36
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 21 20
SV 8,4 6,0 2,4 15 11 4 15 14
Sp 17,4 10,3 7,1 33 19 14 34 36
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 1 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 2
MDG 6,4 3,2 3,2 11 1 10 12 11
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 7 7
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1 2 0+1 0
Oslo 5 4+1 1 3 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,594538 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,501926 Mandat tildelt
5 H Finnmark 0,489655 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,489105 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,488297 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,478980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Sogn og Fjordane 0,475262 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,474915 Mandat tildelt
11 Ap Sør-Trøndelag 0,474486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,471429 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,465484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Nordland 0,457607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,454220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Sør-Trøndelag 0,450158 Mandat tildelt
17 MDG Oslo 0,447024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,431381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,430787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,423110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,417384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Vestfold 0,414385 Mandat tildelt
23 MDG Østfold 0,412088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,406581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Møre og Romsdal 0,400196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Aust-Agder 0,399268 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,394295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Oslo 0,393729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,393440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Nordland 0,393189 Mandat tildelt
31 SV Møre og Romsdal 0,381763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Buskerud 0,372769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,351259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vestfold 0,348008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,346655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,345680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,343001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Nordland 0,342835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,342714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,337944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,334978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,334871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,323820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,323272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,322499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Troms 0,321950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,320061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,318216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,317680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,307684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,299391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Møre og Romsdal 0,298123 Mandat tildelt
57 Ap Østfold 0,294477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,291241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vest-Agder 0,284929 Mandat tildelt
62 H Telemark 0,284583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,281972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,281875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Møre og Romsdal 0,281242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,281160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,280773 Mandat tildelt
68 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,269693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Akershus 0,266143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Akershus 0,262992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,260509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,260291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Telemark 0,256702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Rogaland 0,255022 Mandat tildelt
77 MDG Telemark 0,243994 Mandat tildelt