Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,9 27,4 -5,4 41 49 -8 41 41
Høyre 25,9 25,0 0,9 49 45 4 49 49
Frp 12,1 15,2 -3,1 23 27 -4 23 24
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 14,1 10,3 3,8 26 19 7 26 26
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 9 1 8 9 9
Rødt 4,0 2,4 1,6 2 1 1 2 1
Andre 1,6 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2+1 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1+1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,548882 Mandat tildelt
2 Sp Vestfold 0,513178 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,499070 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,488756 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,474891 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,472846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Vest-Agder 0,441781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,439074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,437161 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,436671 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,432723 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,429908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,428915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,427700 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,421763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,408791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,406740 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,404816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Møre og Romsdal 0,398910 Mandat tildelt
22 SV Akershus 0,396038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,392477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,392184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,386583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,384965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,373071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,370005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,367110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nord-Trøndelag 0,365460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hedmark 0,362819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,361440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Troms 0,354416 Mandat tildelt
34 Frp Nordland 0,350370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,346317 Mandat tildelt
36 Sp Buskerud 0,342890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,342248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,341907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Finnmark 0,341618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,340848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Troms 0,340361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,340080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,337843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,334113 Mandat tildelt
45 Ap Rogaland 0,333913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,333806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,322522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oslo 0,322000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Troms 0,320925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,317207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,316743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,315730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,315251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hordaland 0,309518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,308619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Østfold 0,296829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Akershus 0,294481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,293546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,292239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oslo 0,289559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,288912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,288802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,288618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,288594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Østfold 0,281472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Oppland 0,281078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vest-Agder 0,280983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,279940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Buskerud 0,278198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Finnmark 0,270546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,269624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Vestfold 0,268835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Buskerud 0,268499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vestfold 0,267444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,267297 Mandat tildelt
77 Sp Rogaland 0,266784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,266449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,265500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,262035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Telemark 0,255887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vestfold 0,250672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hordaland 0,249701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Møre og Romsdal 0,249082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,247396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nordland 0,246979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,242597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,237172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,227808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,219958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Møre og Romsdal 0,214721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Vest-Agder 0,205240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,203887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,203593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Troms 0,202262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,198652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,196791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,192783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,191352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,187219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,175756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,167281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,165831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,147786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,137983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,122337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,110504 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,100640 Mandat tildelt
114 MDG Sogn og Fjordane 0,096907 Mandat tildelt