Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 27,4 -5,6 41 49 -8 40 40
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4 42 42
Frp 10,9 15,2 -4,3 20 27 -7 20 20
SV 6,9 6,0 0,9 13 11 2 13 13
Sp 22,2 10,3 11,9 40 19 21 42 41
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 1 3
Venstre 2,4 4,4 -2,0 2 8 -6 1 1
MDG 4,5 3,2 1,3 8 1 7 8 8
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1+1 3 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1+1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 3 1 0 0 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 3 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,641943 Mandat tildelt
2 Frp Telemark 0,592978 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,587078 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,579664 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,539621 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,515870 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,510993 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,487139 Mandat tildelt
10 MDG Rogaland 0,463554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,463149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nordland 0,458404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oppland 0,455862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,439217 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,433654 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sør-Trøndelag 0,413435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hedmark 0,408901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,402181 Mandat tildelt
22 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
24 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,392434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Møre og Romsdal 0,390346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,388842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sogn og Fjordane 0,383232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,379818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,373046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,371990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,364367 Mandat tildelt
34 Sp Hordaland 0,348839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,344098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,340375 Mandat tildelt
39 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,331885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,324789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,324620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,322225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oslo 0,314319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,313603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,313129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,308200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,305969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,302371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Rogaland 0,300676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nord-Trøndelag 0,300295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,298440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,289830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,289765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,288700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,283946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,276668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,269896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,265530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Buskerud 0,262122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Finnmark 0,256126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,255146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,254965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,245951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vestfold 0,244712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,243740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nordland 0,241062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,234562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vest-Agder 0,232348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,218001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Møre og Romsdal 0,209624 Mandat tildelt
82 Frp Vest-Agder 0,204712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vest-Agder 0,200337 Mandat tildelt
84 MDG Troms 0,197431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Aust-Agder 0,178847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,171575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,163272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Hedmark 0,161886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,119458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,107864 Mandat tildelt