Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,6 27,4 -5,8 40 49 -9 40 40
Høyre 20,1 25,0 -4,9 35 45 -10 35 37
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 20 22
SV 7,7 6,0 1,7 13 11 2 13 14
Sp 18,1 10,3 7,8 35 19 16 36 33
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 2
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 1
MDG 6,2 3,2 3,0 11 1 10 11 11
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 4 1+1 2 1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,565714 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,473667 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,462104 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,451926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,448816 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,448513 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,442261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,440985 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,439113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Nordland 0,431828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,428631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,427056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,424570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Buskerud 0,412706 Mandat tildelt
19 MDG Oslo 0,410267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,406518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Møre og Romsdal 0,399937 Mandat tildelt
22 Frp Aust-Agder 0,399268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,399204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,394295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,379867 Mandat tildelt
26 MDG Akershus 0,377448 Mandat tildelt
27 H Vest-Agder 0,372988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,371008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,361434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,355576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,355543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,345169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,337944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,337159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Hordaland 0,335821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,332125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Møre og Romsdal 0,330042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,328814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,316878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,305574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Rogaland 0,304773 Mandat tildelt
46 H Møre og Romsdal 0,303314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,299779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,290352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,276014 Mandat tildelt
51 H Troms 0,274844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,274573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vest-Agder 0,274429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Troms 0,272043 Mandat tildelt
55 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Oppland 0,269972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,268737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,268547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,245617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,240955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nordland 0,238793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Telemark 0,236355 Mandat tildelt
65 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Sør-Trøndelag 0,223734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hedmark 0,223001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,219735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Rogaland 0,212898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,210530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,205879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,204995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,200268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,170790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,164486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,151723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,148620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,135326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,130319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,077593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,076000 Mandat tildelt