Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,6 27,4 -5,8 40 49 -9 40 41
Høyre 20,1 25,0 -4,9 35 45 -10 35 35
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 20 20
SV 7,7 6,0 1,7 14 11 3 13 13
Sp 18,1 10,3 7,8 34 19 15 36 36
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 6,2 3,2 3,0 11 1 10 11 11
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 8
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 5 4 1+1 2 1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,473667 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,471429 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,469875 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,465484 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,462104 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,451926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,450782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,448816 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,448513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,448323 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,448157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,439113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Oslo 0,433060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,431828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,428631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,417384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,407081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,406613 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,406518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Aust-Agder 0,399268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Østfold 0,399204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,394295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,379867 Mandat tildelt
27 H Vest-Agder 0,372988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,361117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,349945 Mandat tildelt
32 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,337944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,337159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Hordaland 0,335821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Nordland 0,332125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,316878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,305574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Rogaland 0,304773 Mandat tildelt
43 H Buskerud 0,302023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,299779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,296313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,290352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Møre og Romsdal 0,288787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vest-Agder 0,276014 Mandat tildelt
50 H Troms 0,274844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,274429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Troms 0,272043 Mandat tildelt
53 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,268547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,265400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Akershus 0,254778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,245617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,240251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nordland 0,238793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Telemark 0,236355 Mandat tildelt
64 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Oppland 0,224977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,223948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Sør-Trøndelag 0,223734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,223001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,219735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Telemark 0,214263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Rogaland 0,212898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,205879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,164486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,151723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,148620 Mandat tildelt
89 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,135326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,130319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,077593 Mandat tildelt