Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 26,3 -4,7 38 48 -10 39 37
Høyre 31,2 20,4 10,8 50 36 14 48 50
Frp 14,4 11,6 2,8 23 21 2 27 24
SV 8,2 7,6 0,5 13 13 0 13 13
Sp 8,5 13,5 -5,0 15 28 -13 15 15
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 6 7
Venstre 4,6 4,6 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 3,8 3,9 -0,2 2 3 -1 1 2
Rødt 8,7 4,7 4,0 14 8 6 13 14
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 4 7 2 1+1 1 0 1 1 1 0
Oslo 3 6 1+1 3 0 0 2 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 0+1 1 1 0 0 1 0
Hordaland 3 6 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,710192 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,652696 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,526730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Østfold 0,518555 Mandat tildelt
5 H Akershus 0,503315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Vestfold 0,489323 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,472825 Mandat tildelt
8 SV Hordaland 0,472663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hordaland 0,471533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,469827 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,468883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,458747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Buskerud 0,445334 Mandat tildelt
14 R Troms 0,442617 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,439169 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,436121 Mandat tildelt
17 R Akershus 0,434970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,433328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,432438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Hordaland 0,429479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Møre og Romsdal 0,428650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Telemark 0,428284 Mandat tildelt
23 SV Buskerud 0,420626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,420517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Finnmark 0,418541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,413023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,412756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,403691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Møre og Romsdal 0,401482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,399002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,398941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Akershus 0,396748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,394117 Mandat tildelt
34 Frp Rogaland 0,387078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,384211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,384191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,383069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,376004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,374730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Oslo 0,373127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Hedmark 0,372098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Finnmark 0,370315 Mandat tildelt
43 Frp Buskerud 0,355145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,348420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,346864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,343868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,337583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Oppland 0,329918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,328772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,326538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,326488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,325579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,324335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,324257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,321491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,318735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Sør-Trøndelag 0,310375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,309440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,308983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,297686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Rogaland 0,296658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Vest-Agder 0,293919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,291963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Nord-Trøndelag 0,291794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,290619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Østfold 0,288086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,284742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Aust-Agder 0,282114 Mandat tildelt
69 Frp Vest-Agder 0,272457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Nordland 0,266174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Finnmark 0,264218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,263028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hordaland 0,261227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Buskerud 0,255595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,249818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,249173 Mandat tildelt
77 SV Nord-Trøndelag 0,244302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Telemark 0,240378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Telemark 0,240120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Østfold 0,236498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,225911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Østfold 0,225083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Sogn og Fjordane 0,221562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Nord-Trøndelag 0,216310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sør-Trøndelag 0,211217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,210351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,209483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Møre og Romsdal 0,206496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Aust-Agder 0,206152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,203812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,199839 Mandat tildelt
92 SV Troms 0,192266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,189379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,182885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,179531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,177730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Aust-Agder 0,177079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Buskerud 0,174865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nordland 0,169264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,164882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,138104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,124336 Mandat tildelt
103 V Troms 0,124312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,120514 Mandat tildelt
105 KrF Troms 0,119728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,114023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,103508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,097653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,097021 Mandat tildelt