Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,4 27,4 -6,0 41 49 -8 40 40
Høyre 25,6 25,0 0,5 47 45 2 47 47
Frp 8,5 15,2 -6,7 16 27 -11 15 16
SV 7,4 6,0 1,3 14 11 3 13 13
Sp 19,3 10,3 8,9 36 19 17 39 38
KrF 3,2 4,2 -1,0 3 8 -5 3 3
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 4,5 3,2 1,3 8 1 7 8 8
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1+1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 1 2 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,685019 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,570093 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,509279 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,489862 Mandat tildelt
5 Frp Vest-Agder 0,478183 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,466142 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,466094 Mandat tildelt
8 Frp Telemark 0,461716 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,432085 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,431031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,428689 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,428006 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,423771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Hordaland 0,423752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,422791 Mandat tildelt
16 Frp Hordaland 0,421505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,419863 Mandat tildelt
18 Sp Akershus 0,403156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Finnmark 0,401655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,397754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Oppland 0,395539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hedmark 0,392987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,388775 Mandat tildelt
24 H Østfold 0,388429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,383917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,381058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,379468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,369078 Mandat tildelt
29 Sp Rogaland 0,365252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nord-Trøndelag 0,364784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,363230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,358731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hedmark 0,354796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,349365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oppland 0,341982 Mandat tildelt
36 H Telemark 0,341379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,338695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Oslo 0,337679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,337361 Mandat tildelt
40 SV Møre og Romsdal 0,334608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,332524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,329344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Oslo 0,316069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,312219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,309909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,302993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Akershus 0,302781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Østfold 0,291357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,290470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Aust-Agder 0,289644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Rogaland 0,286032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,284685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,284473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,283318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,282663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,281664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,279587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,263544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,262444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,261702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,261045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,258953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hordaland 0,257484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nord-Trøndelag 0,256880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,250486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,246423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Vestfold 0,246041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nordland 0,245164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hordaland 0,245096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Nordland 0,242422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,240061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vestfold 0,234178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,225683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,222221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,210767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,208808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Troms 0,206178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,201608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vest-Agder 0,201426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,200685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Troms 0,198529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,195879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,195807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,188654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,165953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,164215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,164194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Hedmark 0,162781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,155181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Aust-Agder 0,145100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,120075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,108466 Mandat tildelt
94 MDG Nord-Trøndelag 0,098804 Mandat tildelt