Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,2 26,3 -5,1 39 48 -9 40 40
Høyre 25,4 20,4 5,0 47 36 11 45 46
Frp 11,4 11,6 -0,2 21 21 0 21 21
SV 9,7 7,6 2,1 18 13 5 17 18
Sp 9,0 13,5 -4,5 17 28 -11 19 17
KrF 3,3 3,8 -0,5 2 3 -1 2 2
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 8,4 4,7 3,7 15 8 7 15 15
Andre 3,8 3,6 0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0
Akershus 4 7 2 2 1 0 1+1 0 1 0
Oslo 3 6 1 3+1 0 0 2 1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Hordaland 3 5+1 2 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 1+1 0 0 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Ap Oslo 0,503333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 SV Buskerud 0,500671 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,496130 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,476625 Mandat tildelt
5 SV Vestfold 0,474866 Mandat tildelt
6 R Vestfold 0,472450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,457288 Mandat tildelt
8 H Rogaland 0,431719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Buskerud 0,429971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,429365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,428830 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,427823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Troms 0,427354 Mandat tildelt
14 R Akershus 0,419966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,417018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,416588 Mandat tildelt
17 R Hordaland 0,414668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Møre og Romsdal 0,413840 Mandat tildelt
19 R Telemark 0,413528 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,410277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,409440 Mandat tildelt
22 Sp Oslo 0,398807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Oslo 0,398778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,397996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,396197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,393833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,393150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Telemark 0,388608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Møre og Romsdal 0,379990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nordland 0,376911 Mandat tildelt
31 Frp Oslo 0,373277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,372644 Mandat tildelt
33 Frp Hordaland 0,372262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,371678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,370168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,370131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Troms 0,365387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Hedmark 0,359278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Finnmark 0,357489 Mandat tildelt
40 SV Oppland 0,354294 Mandat tildelt
41 Sp Akershus 0,351898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,347496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Vest-Agder 0,344182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Finnmark 0,341174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,338903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,337534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Rogaland 0,335848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Østfold 0,331983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hordaland 0,329240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,326213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hedmark 0,321005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,320639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,318702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Oppland 0,318566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nord-Trøndelag 0,314967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,314496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,311448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sør-Trøndelag 0,309610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,305462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,303310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sør-Trøndelag 0,301945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Rogaland 0,300743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Sør-Trøndelag 0,299663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nord-Trøndelag 0,290751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,288446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Rogaland 0,286430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,284019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vest-Agder 0,283743 Mandat tildelt
69 Ap Oppland 0,282817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Rogaland 0,281743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,281722 Mandat tildelt
72 Frp Buskerud 0,280385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Troms 0,280301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vest-Agder 0,279622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Buskerud 0,275180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,273799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Møre og Romsdal 0,271806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,270540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vestfold 0,267999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Buskerud 0,265527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,265397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Hedmark 0,264308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Vestfold 0,261504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Oppland 0,259812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nordland 0,256996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,256131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sør-Trøndelag 0,253802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,252237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Østfold 0,250844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Buskerud 0,250751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Telemark 0,249025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Vestfold 0,243935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nordland 0,242572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,229443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,228832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hordaland 0,226034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,225379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Hedmark 0,224291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Østfold 0,217325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Nord-Trøndelag 0,216891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Vest-Agder 0,215109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sogn og Fjordane 0,213927 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Ap Sogn og Fjordane 0,213669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Troms 0,212059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,210754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Telemark 0,207650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Østfold 0,205712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Ap Finnmark 0,202652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Aust-Agder 0,199043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Ap Aust-Agder 0,198071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Vest-Agder 0,190018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Sogn og Fjordane 0,189314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 SV Møre og Romsdal 0,186403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Telemark 0,182970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Nord-Trøndelag 0,176333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Hedmark 0,174236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 H Sogn og Fjordane 0,171467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Sp Finnmark 0,163148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Hedmark 0,143523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Finnmark 0,141737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 Frp Oppland 0,140312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 Frp Aust-Agder 0,130174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Sogn og Fjordane 0,107519 Mandat tildelt
131 V Aust-Agder 0,101435 Mandat tildelt