Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,0 26,3 -5,3 42 48 -6 43 44
Høyre 27,9 20,4 7,5 52 36 16 51 51
Frp 13,2 11,6 1,6 26 21 5 28 26
SV 8,2 7,6 0,6 15 13 2 15 15
Sp 5,3 13,5 -8,2 10 28 -18 9 10
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 6,6 4,6 2,0 12 8 4 12 12
MDG 4,0 3,9 0,1 8 3 5 7 7
Rødt 3,9 4,7 -0,8 1 8 -7 1 1
Andre 6,4 3,6 2,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 4 8 2 1 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 3 6 1 3 0 0 3+1 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Hordaland 3 6 2 2 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 0+1 0 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,621662 Mandat tildelt
2 MDG Hordaland 0,598820 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,581668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Sør-Trøndelag 0,533469 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,531313 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,521718 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,480203 Mandat tildelt
8 SV Møre og Romsdal 0,472751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,471625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Østfold 0,443149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Buskerud 0,442986 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,441879 Mandat tildelt
13 SV Akershus 0,438811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,423219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Vestfold 0,401461 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,397640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,390890 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,387994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,387192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,386571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Troms 0,374609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Buskerud 0,365094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Vestfold 0,356883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,353787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Østfold 0,337847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nordland 0,335525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Telemark 0,328501 Mandat tildelt
29 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,311970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Hordaland 0,310803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,307896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,302265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,299510 Mandat tildelt
37 V Møre og Romsdal 0,294980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,294378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,292371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vest-Agder 0,291522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,290401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,290330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,288228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,286501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,285425 Mandat tildelt
48 H Oppland 0,285388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,285338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Aust-Agder 0,277056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Finnmark 0,265859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vest-Agder 0,261298 Mandat tildelt
53 SV Nord-Trøndelag 0,245763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Rogaland 0,238187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oslo 0,234869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vestfold 0,233334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,221951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,220132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Rogaland 0,218451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Telemark 0,214993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nordland 0,205064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hedmark 0,197306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nord-Trøndelag 0,193677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,193453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sogn og Fjordane 0,190538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,188348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Sør-Trøndelag 0,187666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,178173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,177597 Mandat tildelt
75 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,172104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oppland 0,169858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Telemark 0,162883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vest-Agder 0,160678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,159307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,150829 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Sogn og Fjordane 0,147869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Aust-Agder 0,139485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,124909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,117676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nord-Trøndelag 0,116436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,111482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,092861 Mandat tildelt
92 MDG Aust-Agder 0,091365 Mandat tildelt
93 V Finnmark 0,082908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Mandat tildelt
95 MDG Nord-Trøndelag 0,075415 Mandat tildelt