Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,0 27,4 -6,4 39 49 -10 40 39
Høyre 26,9 25,0 1,9 49 45 4 50 49
Frp 7,5 15,2 -7,7 14 27 -13 14 14
SV 8,6 6,0 2,6 16 11 5 16 16
Sp 18,4 10,3 8,1 35 19 16 35 38
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 2 2
Venstre 2,7 4,4 -1,7 2 8 -6 1 1
MDG 4,7 3,2 1,5 9 1 8 9 9
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 3,0 1,8 1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 1+1 2 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 5+1 1 3 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 1 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 1 2 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 0+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 0+1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 1 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Nordland 0,649872 Mandat tildelt
2 Ap Sogn og Fjordane 0,565361 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,519269 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Buskerud 0,500757 Mandat tildelt
6 Frp Vestfold 0,500143 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,499938 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,490721 Mandat tildelt
9 SV Hedmark 0,490393 Mandat tildelt
10 MDG Rogaland 0,484158 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,459348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Troms 0,449984 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,445921 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,445132 Mandat tildelt
15 SV Vestfold 0,424247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Vest-Agder 0,422565 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Telemark 0,408034 Mandat tildelt
19 H Buskerud 0,404202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,403877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,399517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Østfold 0,393533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,390860 Mandat tildelt
24 Ap Hordaland 0,375556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,372459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Troms 0,367812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,365044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,359622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Telemark 0,359410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,355185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Finnmark 0,354982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,353887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,349971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hedmark 0,347283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,346740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,330968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,330172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,328717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oslo 0,328283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,327412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Finnmark 0,327122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,323515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,321890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,319757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,319640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,307309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vest-Agder 0,306523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,303748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oppland 0,302212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,300767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,299724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,299500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Oslo 0,298396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Østfold 0,292110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nord-Trøndelag 0,287842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,286569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vestfold 0,277557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Aust-Agder 0,275534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Buskerud 0,273774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Akershus 0,272477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,269161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vest-Agder 0,269064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nordland 0,266702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,257438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,256684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Aust-Agder 0,255928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hordaland 0,254574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Nordland 0,251771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,245037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,243908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Troms 0,240822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,230668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Møre og Romsdal 0,229201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nord-Trøndelag 0,226989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Møre og Romsdal 0,218912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Nord-Trøndelag 0,211295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Vest-Agder 0,209252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Troms 0,206215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,206156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Sogn og Fjordane 0,200074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,199413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Aust-Agder 0,195242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Sogn og Fjordane 0,191785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Telemark 0,179163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,170553 Mandat tildelt
88 SV Aust-Agder 0,169461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Hedmark 0,169092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Finnmark 0,168222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,146639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,124701 Mandat tildelt
93 MDG Aust-Agder 0,112634 Mandat tildelt
94 MDG Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt