Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,0 26,3 -5,3 44 48 -4 44 44
Høyre 26,5 20,4 6,1 50 36 14 48 49
Frp 12,8 11,6 1,2 22 21 1 25 23
SV 10,5 7,6 2,9 18 13 5 18 18
Sp 5,5 13,5 -8,0 9 28 -19 9 9
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 5,6 4,6 1,0 10 8 2 9 10
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 5,0 4,7 0,3 8 8 0 8 8
Andre 6,0 3,6 2,4 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 7 2 2 0+1 0 2 0 1 0 0
Oslo 4 6 1 3+1 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 2 0+1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,645140 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,603614 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,556071 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,551350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,535099 Mandat tildelt
6 SV Vestfold 0,514050 Mandat tildelt
7 R Rogaland 0,511477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Møre og Romsdal 0,498315 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,495002 Mandat tildelt
10 V Sør-Trøndelag 0,477719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Oslo 0,464322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Østfold 0,459900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Buskerud 0,459719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Nordland 0,458921 Mandat tildelt
15 SV Telemark 0,420648 Mandat tildelt
16 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,388793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Østfold 0,388101 Mandat tildelt
23 SV Oppland 0,383536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Sør-Trøndelag 0,376155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vest-Agder 0,366864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hordaland 0,365371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,340456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,337133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,335466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,332320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,314813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Nord-Trøndelag 0,314706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,309806 Mandat tildelt
41 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Rogaland 0,304995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,302811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Akershus 0,300181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,299105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Østfold 0,286653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
50 R Vestfold 0,281234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hordaland 0,263715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Nordland 0,262578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,257613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Buskerud 0,255938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Troms 0,254395 Mandat tildelt
58 V Møre og Romsdal 0,250266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,249980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
61 SV Troms 0,247708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hordaland 0,246827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Møre og Romsdal 0,246351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,246156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sogn og Fjordane 0,243984 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,243729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,242215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,242137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,240997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,230334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,228435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Aust-Agder 0,228161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Østfold 0,222678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,221688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hedmark 0,213878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Finnmark 0,212811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,210323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Møre og Romsdal 0,201779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,189639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Hedmark 0,188603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Hedmark 0,185702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sør-Trøndelag 0,184530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Buskerud 0,180655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,176277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,168905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,167687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hedmark 0,167444 Mandat tildelt
94 Sp Aust-Agder 0,165322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,157543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Nord-Trøndelag 0,156518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,150685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,146153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,146056 Mandat tildelt
101 V Telemark 0,138221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Sogn og Fjordane 0,127332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Sogn og Fjordane 0,125447 Mandat tildelt
104 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Aust-Agder 0,118478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,118341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,115702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,098796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Mandat tildelt
112 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,071724 Mandat tildelt