Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,9 27,4 -5,4 40 49 -9 41 41
Høyre 26,4 25,0 1,4 49 45 4 49 49
Frp 14,0 15,2 -1,2 26 27 -1 26 26
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 14,3 10,3 4,0 26 19 7 26 27
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 3,0 4,4 -1,3 2 8 -6 2 1
MDG 3,5 3,2 0,2 2 1 1 1 2
Rødt 3,4 2,4 1,0 2 1 1 2 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 3 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 2 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0+1 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,564931 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,557473 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,521197 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,452929 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,451595 Mandat tildelt
6 Sp Vest-Agder 0,448715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Finnmark 0,444833 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,443763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,441351 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,440642 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,438364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,437354 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,432223 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,426869 Mandat tildelt
15 Frp Nord-Trøndelag 0,424290 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,421953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,417754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Akershus 0,416102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,413106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,411141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,407972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,404964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,403445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,401811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,400275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Møre og Romsdal 0,399100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,394187 Mandat tildelt
28 Ap Oslo 0,392656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,392364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,373949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,372785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,368489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,365630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,361773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,361389 Mandat tildelt
36 Frp Akershus 0,357246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,353130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,348983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,348258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,345686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Aust-Agder 0,345359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,344515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Hedmark 0,342065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Finnmark 0,341789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,340681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,337992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,337485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Østfold 0,336774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,334670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Rogaland 0,334068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nordland 0,333948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,323555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,322984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,321072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,320176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,317345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,314360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,311923 Mandat tildelt
59 Frp Vestfold 0,311632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,299085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Telemark 0,296816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,294485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,294270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Østfold 0,293673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,293438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Aust-Agder 0,292377 Mandat tildelt
67 SV Oppland 0,291705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,291013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Møre og Romsdal 0,287892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Buskerud 0,283676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Oppland 0,281207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vest-Agder 0,281099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,280407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Hordaland 0,274819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,274761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,274158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vestfold 0,272706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,270718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,270622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,270170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,268955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,266125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hordaland 0,265090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,263302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Østfold 0,258724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Telemark 0,256000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,254232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,253717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,251263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Telemark 0,247556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sør-Trøndelag 0,244758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nordland 0,235066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,221166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Vestfold 0,219885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Hedmark 0,216392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Rogaland 0,214969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,212273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Vest-Agder 0,209153 Mandat tildelt
99 H Nord-Trøndelag 0,207605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Aust-Agder 0,203980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,202558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,196887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,196581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Nordland 0,193133 Mandat tildelt
105 KrF Buskerud 0,182164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,169043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,159473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,149361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Troms 0,131382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Sogn og Fjordane 0,128774 Mandat tildelt