Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 40 49 -9 38 40
Høyre 27,7 25,0 2,7 49 45 4 51 49
Frp 10,6 15,2 -4,6 19 27 -8 19 19
SV 8,1 6,0 2,1 14 11 3 15 14
Sp 12,7 10,3 2,4 23 19 4 23 23
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 2,9 4,4 -1,5 2 8 -6 1 2
MDG 5,2 3,2 2,0 9 1 8 9 9
Rødt 5,8 2,4 3,4 10 1 9 10 10
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 1+1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,562933 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,556205 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,535670 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,495469 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,475366 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,474207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hordaland 0,472125 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,471627 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,465644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,463181 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,461886 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,458371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,443020 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,427727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,427575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,427143 Mandat tildelt
18 Frp Oslo 0,421732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Sør-Trøndelag 0,413128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,411398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Østfold 0,411342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Oslo 0,410831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Rogaland 0,401360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,399591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vest-Agder 0,398792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,394200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Troms 0,378756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,378140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,375897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,370095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,368140 Mandat tildelt
32 Sp Nordland 0,367142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,365749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sogn og Fjordane 0,365399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Oslo 0,363209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,362774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Aust-Agder 0,361708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Rogaland 0,360789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,357227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,357060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,356143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,338499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Østfold 0,334834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,333344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,327486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,326013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,320794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,315847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,311705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,309510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,308633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,308405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,307236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,306966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,306169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Buskerud 0,302858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Østfold 0,300801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,297307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,288693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,285814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,284542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,281848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hordaland 0,281667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,280357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Nordland 0,278576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Troms 0,275008 Mandat tildelt
69 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vestfold 0,268552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,263798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,260783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hordaland 0,258057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,253595 Mandat tildelt
75 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Buskerud 0,249553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,244626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,244194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Møre og Romsdal 0,242204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,240506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,235621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Vest-Agder 0,231489 Mandat tildelt
83 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Troms 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,226822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,223304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,217586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,212290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Sør-Trøndelag 0,212282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,211998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Møre og Romsdal 0,207433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Sogn og Fjordane 0,207284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,206029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Oppland 0,202212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,199082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,198262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,192222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,188664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Hedmark 0,187079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Hedmark 0,182714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Aust-Agder 0,170239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,167228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Vest-Agder 0,164033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Hedmark 0,163604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,159642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,157413 Mandat tildelt
108 R Finnmark 0,148963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,137963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,124629 Mandat tildelt
111 MDG Nord-Trøndelag 0,113494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,109316 Mandat tildelt